Valg, formannskap og bystyre er blant tingene ordfører Per Kr. Lunden har på programmet kommende uke.

Valgdag

Mandag er det valgdag med mulighet til å stemme på Risørhuset, Søndeled skole og Hope oppvekstsenter. Som leder i valgstyret er jeg tilgjengelig hvis spørsmål rundt gjennomføringen av valget skulle oppstå. Alle stemmestedene forholder seg denne gang til et elektronisk manntall som gjør det enklere å kontrollere manntallet ved alle stemmelokalene. Ordningen er også veldig sikker, men det er alltid litt spennende å ta i bruk nye digitale løsninger.

Valgstyret

Valgstyret, som er identisk med formannskapet, møtes mandag kveld for å ta i mot stemmene fra de tre stemmelokalene. Partistemmene telles ved hvert stemmested, mens forhåndsstemmene telles i Risør. Vi vil dermed ha foreløpige antall stemmer for hvert parti klart relativt tidlig på kvelden. Dette rapporters inn, og vil vises på de nasjonale TV-sendingene. Deretter tas alle stemmesedlene til fylkeshuset i Arendal der stemmene telles og skannes. Dette blir en kontrolltelling, som ventelig stemmer med den manuelle tellingen, pluss registrering av stemmetillegg og andre endringer på listene. Neste dag foreligger det endelige resultatet, som vi igjen behandler i valgstyret tirsdag kveld. Jeg blir med til Arendal, og skal blant annet ta stilling til om stemmesedler bør avvises. Valgstyret tar endelig stilling til dette til slutt.

Datasammenslåing

Onsdag møtes ordførerne i eierkommunene i datasamarbeidet DDØ (Den digitale østregion) på Vegårshei for å diskutere sammenslåingen av dette selskapet og IKT Agder, som har hovedkontor i Arendal. Det er Vegårsheis ordfører som har tatt initiativ til møtet.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. Vi skal blant annet behandle rehabilitering av moloen på Holmen og kommunens støtte til TV-aksjonen.

Bystyret

Det er ikke så ofte et bystyremøte må deles i to etapper, men torsdag kveld må vi gjøre ferdig den viktige behandlingen av kommunens handlingsprogram og økonomiplan, som vi begynte på i bystyret forrige torsdag. Flertallet at medlemmene i bystyret ønsket denne løsningen.

det-lille-hotel-booking

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

161015_215x215_irisor_hrbildeler
hjembu-hytter
annonse_Lindal
rta glass ny
risor-baatsenter-forslag
atletixny
spnh-profilann
elektro