Tallene for sentrum viser at Arbeiderpartiet er størst, Høyre nest størst og Fremskrittspartiet tredje størst. Her er stemmetallet fra urnene:

Venstre 69
Arbeiderpartiet 702
Rødt 36
Senterpartiet 94
Pensjonistpartiet 6
Liberalistene 1
Kristelig Folkeparti 112
Fremskrittspartiet 277
Høyre 527
Piratpartiet 3
Miljøpartiet de Grønne 53
Helsepartiet 1
De Kristne 6
Sosialistisk Venstreparti 96
Alliansen 1

rta glass ny
risor-baatsenter-forslag

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

annonse_Lindal
det-lille-hotel-booking
161015_215x215_irisor_hrbildeler
hjembu-hytter
spnh-profilann
atletixny
elektro