1. Arbeiderpartiet
  32,3%
 2. Høyre
  25,6%
 3. Fremskrittspartiet
  15,9%
 4. Senterpartiet
  6,8%
 5. Kristelig Folkeparti
  6,0%
 6. Sosialistisk Venstreparti
  4,3%
 7. Miljøpartiet De Grønne
  3,1%
 8. Venstre
  3,0%
 9. Rødt
  1,7%
 10. Pensjonistpartiet
  0,5%
 11. Partiet De Kristne
  0,4%
 12. Alliansen
  0,1%
 13. Helsepartiet
  0,1%
 14. Piratpartiet
  0,1%
 15. Demokratene I Norge
  0,1%
 16. Liberalistene
  0,0%
 17. Kystpartiet
  0,0%
annonse_Lindal

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

det-lille-hotel-booking
hjembu-hytter
161015_215x215_irisor_hrbildeler
rta glass ny
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro
spnh-profilann