Allerede med forhåndsstemmene så man at det var en økende oppslutning rundt valget i Risør. Til slutt endte andelen som stemte på over 75 prosent. Tekst og foto: Tore Myrberg På skjermen hvor valgstyret i Risør fikk sin informasjon, sto deltagelsen på 76,48 prosent. Mens hos valgresultater.no sto den mandag kveld på 75,5 prosent. Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) hadde gjerne sett at tallet var høyere. – Det er jo bra at tallet ikke er dårligere enn tidligere, men jeg mener jo at vi burde hatt høyere deltakelse. De skulle vært på over 80 prosent, men vi skal likevel være fornøyd med dette, sier hun til iRisør.no. Les også: http://www.irisor.no/2017/09/11/sann-stemmene-fordelt-risor/

Har vært engasjement

Risør har ligget veldig jevnt på deltakelsen under stortingsvalget i en lang periode. De fem forrige har ikke variert med mer enn fra 74,2 til 76,8 prosent, så årets tall ligger innenfor dette. – Jeg tenker også vi burde opp på 80-tallet, men vi ligger vel omtrent på fylkesnivå. Det kan være at det har vært litt vanskelig for en del å se de tydelige sakene i valgkampen, og at dette har påvirket litt. Men, det har absolutt vært engasjement, sier Per Kristian Lunden (Ap). Stortingsvalg. Valgdeltakelse og godkjente stemmer. Valgt region. 1997-2013. Prosent 

Region/Kommune  
År  (Ascending)
Stortingsvalg  
Valgdeltakelse (%)  
Godkjente stemmer  
Stemme berettigede  
Risør 1997 76,8 4 110 5 353
Risør 2001 74,2 4 005 5 401
Risør 2005 75,1 3 964 5 281
Risør 2009 75,7 3 999 5 280
Risør 2013 76,5 3 979 5 202

||Hide

Kilde: Statistisk sentralbyrå – SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

Trenger tydelige saker

Nå blir det spennende å se om man kan få opp engasjementet også på kommunevalget om to år. For tradisjonelt ligger man i Risør på 10-15 prosentpoeng lavere deltakelse ved kommunevalget. – Det handler ofte om det blir noe tydelige saker som skiller seg ut. Finner man en skikkelig brannfakkel så går folk mann av huse. For i lokalvalget er ikke de nasjonale partiprogrammene så framtredende, sier Bredal Larsen. Kommunevalg. Valgdeltakelse og godkjente stemmer – forhåndsstemmer. Valgt region. 1995-2015. Prosent 

Region/Kommune  
År  (Ascending)
Kommunevalg. Stemmer i alt  
Forhåndsstemmer  
Valgdeltakelse (%)  
Godkjente stemmer  
Antall  
Andel. (%)  
Risør 1995 62,0 3 386 0 0,0
Risør 1999 59,9 3 249 0 0,0
Risør 2003 57,5 3 100 0 0,0
Risør 2007 63,2 3 425 495 14,5
Risør 2011 65,7 3 557 695 19,5
Risør 2015 60,3 3 287 603 18,3

||Hide

Kilde: Statistisk sentralbyrå – SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

rta glass ny
annonse_Lindal
hjembu-hytter
risor-baatsenter-forslag
det-lille-hotel-booking

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
spnh-profilann
elektro