Under Arbeiderpartiets valgvake på Peterhead Bar var det lite jubel etter hvert som valgresultatet ble klart.

Tekst og foto: Tore Myrberg

– Jeg er skuffet over at vi gjør et så dårlig valg, sier Jens Høibø, som er leder i Risør Arbeiderparti.

Samtidig kan han konstatere at nedgangen i Risør er langt lavere enn i landet for øvrig.

– Nå fikk vi 32,3 prosent i Risør, og hadde 35 prosent ved forrige stortingsvalg. Når jeg ser resultatene rundt ellers er jeg fornøyd med at vi kommer godt over 30 prosent i Risør. I tillegg går jo samarbeidpartiene våre SV og Senterpartiet godt fram.

Høibø er usikker på om partiets utspill om økt skattetrykk har stor innvirkning på resultatet.

– Vi har vært klare når vi har gått rundt og sagt at vi skal styrke fellesskapet at det koster penger. Sånn sett synes jeg høyresiden har sluppet for lett unna spørsmål om hvor de skal kutte for å dekke sine skattekutt.

Nå er valgkampen over, og neste gang Risør går til valgurnene er i 2019. Da gjelder det kommunevalg.

– Nå er det bare å brette opp ermene, og det skal vi gjøre, avslutter Høibø.

det-lille-hotel-booking
hjembu-hytter
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
rta glass ny
annonse_Lindal

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

elektro
atletixny
spnh-profilann