Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Hemmeligheten

Det finnes så mange ulike hemmeligheter. Fra de som skjuler en forbrytelse, til de som ønsker å overraske med en hyggelig tur eller en bedre middag.

Nylig leste jeg Tomm Kristiansens bok fra 2014: «Biskopens hemmelighet». En sannferdig historie om Fritjof Birkeli, biskop fra 1962 – 1972. Han hadde før sin biskopgjerning blant annet vært Madagaskarmisjonær i en årrekke.

Det de færreste visste var at han hadde et vedvarende forhold til en annen kvinne i tiden som biskop. Derfor måtte han gå av i 1972, under påskudd av sviktende helse. Selv ønsket han å fortelle sannheten, men ble fratatt muligheten.

Løgner, fasadepussing, tildekning og kamuflasje er slitsomt og krevende. Det kan dreie seg om ulike familiehemmeligheter. Om fakta, diagnoser og hendelser som ikke tåler dagens lys. Utsiktene for bedring kan være små. Sykdom og andre plager har lett for å melde seg i kjølvannet. For å få til en endring, kreves beslutning, mot og vilje. Iblant trengs også hjelp utenfra.

Så finnes det ufarlige og hyggelige hemmeligheter. En slik kan være at bak en suksessrik kvinne står ofte en vennlig og hjelpsom mann, eller motsatt. Noen skoler og arbeidsplasser opererer med en organisert form for «en hemmelig venn». Oppgaven er kun å gjøre noe positivt og hyggelig for en kollega eller medelev.

Hemmeligheten bak et godt liv og god helse handler om mange forhold. Blant annet om åpenhet og det å gjøre bevisste og gode valg. Grunnleggende viktig er det å stelle godt med kroppen sin, psyken, det sosiale og det åndelige livet.  Gi god næring til alle fire.

Sinnsrobønnens hemmelighet handler om at det er mulig å få et godt liv – tross alt:
Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og forstand til å se forskjellen.

rta glass ny
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler

SBS-2016-Lommepengekortet-600x600

det-lille-hotel-booking
hjembu-hytter
spnh-profilann
atletixny
elektro