Folkeavstemning i Risør kommune 30. mai

Bystyret i Risør fastholdt torsdag at de skal holdes folkeavstemning førstkommende mdang i forbindelse med kommunereformen. Dette til tross for at men skal stemme på om Risør skal slås sammen med Arendal, Tvedestrand og Gjerstad.

Etter at man først gikk for folkeavstemning har Tvedestrand sagt nei til sammenslåing, og en undersøkelse som er gjennomført viser liten vilje blant folket til å bli slått sammen med Arendal.

Dermed vil folkeavstemmingen mandag kun være et lite signal om stemningen i folket, men ellers være lite matnyttig for politikerne. Unntaket er om det skulle bli mange stemmer på ja til sammenslåing, som vil være positivt i forhold til initiativet fra Gjerstad om at Risør og Gjerstad burde se på muligheten til å gå sammen.

 

Her er den praktiske informasjonen fra kommunen i forhold til avstemningen:

Mandag 30. mai holder stemmelokalene åpent i tidsrommet 12:00 – 20.00.

Stemmelokalene er:

  • Risørhuset (Risør stemmekrets, inkluderer Risør og Torskeberg)
  • Hope oppvekstsenter (Hope stemmekrets, inkluderer Hope og Krabbesund)
  • Søndeled skole (Søndeled stemmekrets, inkluderer Søndeled, Gjernes, Sevik og Røed)

Det er mulig å forhåndsstemme på kommunehuset i Risør  hver dag kl 9 – 15 fram til og med fredag 27. mai.

Stemmeseddel - Klikk for stort bilde

På stemmeseddelen er det to avkryssingsalternativ:

¤ Jeg stemmer for en kommunesammenslåing mellom kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Arendal

¤ Jeg stemmer for at Risør kommune skal bestå som egen kommune

Ett tredje alternativ er å stemme blankt (ikke sette kryss).

For å ha stemmerett ved folkeavstemning i Risør kommune, må velgeren ha fylt 16 år innen utgangen av 2016 og være registrert  bosatt i kommunen innen 10. april 2016. Øvrige stemmerettsvilkår framgår av valgloven §§ 2-1 og 2-2.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du sende klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Klagen må være kommet til valgstyret innen 27. mai.

Valgstyrets adresse er Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 Risør.