Innbyggerne i Risør sa klart i fra under mandagens folkeavstemning om kommunesammenslåing. Kun 11,7 prosent sa ja, mens hele 83,7 prosent sa nei til et 4K-samarbeid mellom Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal.

Dermed er dette forslaget lagt politisk dødt. Det vil imidlertid bli sett på muligheten til å gå inn i et samarbeid hvor Risør og Gjerstad slås sammen til en kommune. Det har kommet et initiativ fra kommunestyret i Gjerstad om å utrede en slik sammenslåing.

Kun litt over hver fjerde stemmeberettiget (27,5 prosent) møtte opp for å avgi stemme i saken, noe som nok skyldes at andre kommuner allererede hadde sagt nei til 4K. Bystyret i Risør vedtok at man likevel skulle avholde avstemningen. Det samme bystyret skal nå ha sin endelige behandling av 4K-alternativet i sitt junimøte.