En mann i 20-årene fra Risør håpet nok på at han slapp kroppsvisitering da han ble tatt med av politiet en kveld i februar i år for å ha oppbevart ti gram hasj, to gram marihuana og 0,5 gram amfetamin. Nede på politistasjonen fant nemlig politiet ytterligere 50 gram hasj i mannens underbukser.

Saken var nylig oppe i Aust-Agder tingrett, og her tilsto den tiltalte alle punktene og ble dømt til 24 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han ble også idømt en bot på 2500 kroner, da retten mente mannen hadde en så svak økonomi gjennom lave sosialutbetalinger, at man ikke kunne sette boten høyere.