Arbeidsledigheten i Risør har sunket noe den siste måneden. Det viser tall fra NAV Aust-Agder. 121 personer sto helt uten jobb i Risør ved utgangen av mai, noe som er åtte færre enn en måned tidligere.

Fordelt blant kjønnene er det 91 menn og 30 kvinner som står uten jobb i vår kommune, og dette utgjør 3,7 prosent av arbeidsstokken.

Lavere ledighet om sommeren

Ledigheten går ofte noe ned på Sørlandet mot sommeren, så en mer riktig sammenligning vil ofte være mot samme tidspunkt i fjor. Ser man på disse tallene har ledigheten gått opp fra 3,4 prosent til 3,7 prosent.

– Sommersesongen er bra for arbeidsmarkedet i Aust-Agder. Hotell og restaurantbransjen har høy aktivitet og kan tilby arbeid til mange, også ufaglærte, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes.

 I april måned lå det nær 100 ledige stillinger innen hotell- og restaurantbransjen, i mai er det registrert 22 stillinger.

 – Mange av disse stillingene er nok forbeholdt feriesesongen, men å ta en sommerjobb kan gi erfaringer som igjen styrker sjansene for å lykkes på arbeidsmarkedet når høsten kommer, sier Høynes.

På fylkesbasis er ledigheten ved utgangen av mai på 3,6 prosent, noe som betyr at 2106 personer går helt uten arbeid i Aust-Agder. Tallene for østregionen viser at Gjerstad har 3,6 prosent, Tvedestrand 3,7 og Vegårshei 1,7 prosent helt arbeidsledige.

Oversikten på arbeidsledigheten i Aust-Agder ved utgangen av mai.
Oversikten på arbeidsledigheten i Aust-Agder ved utgangen av mai.