Politibil

Mens resten av Agder var preget av mye feststøy gjennom helgen, var det først når det ble vanlige ukedager igjen at politiet fikk inn tilsvarende melding fra Risør.

0300: Risør. En fest med høy musikk forstyrrer natteroen. Festen er avsluttet for natten.