Ordfører Per Kristian Lunden inviterer hyttefolket og feriegjester til dialogmøte.

Tekst: Tore Myrberg   Foto: Liv Øvland

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) i Risør liker dårlig at Skatt Sør i Risør vurderes lagt ned og at ansatte og tjenester flyttes til Grimstad. Nå jobber han for å få saken til politisk behandling, i håp om at det kan være med å redde lokale arbeidsplasser.

– Det blir jo argumenter for sentralt at statlige arbeidsplasser skal ut i distriktene. Vi mener det er rart at man da velger å legge ned en statlig bedrift i Risør med ti ansatte. Foreløpig er det uklart om dette er en sak som må opp i Stortinget, men vi jobber for at det skal skje. Så fort den er politisk har vi mulighet til å påvirke, sier Lunden.

Vil skape allianser

Dette er langt mer enn partipolitisk sak, så risørordføreren håper å få bred støtte fra ordførerkolleger fra hele landet.

– Vi kommer til å jobbe med dette innad i partiet, men også på tvers av de politiske skillene. Blant annet vil vi snakke med Arendal, Tvedestrand og Vegårshei, og også kommuner andre steder rundt i landet som opplever samme sentralisering. Så vi må se hvilke allianser vi kan skape.

Grunnen til at han ikke nevner Gjerstad, er at han allerede har vært i kontakt med deres ordfører, Inger Løite. Så den samtalen er allerede i gang.

– Hun kom med et innspill på at man kanskje kunne samlet det i Risør og det i Kragerø på Brokelandsheia. Det er en løsning jeg synes vi skal vurdere, og som jeg vil støtte om det blir helt klart at det ikke blir kontor mellom Grimstad og Skien. Sånn som jeg har forstått det nå, jobber imidlertid Kragerø med å beholde sitt.

Trenger ikke samle

Et av argumentene som brukes i forslaget om å redusere dagens 107 kontorer til 53, er at digitaliseringen har gjort at det ikke lengre er så mange som trenger å møte opp personlig på et kontor. Det mener Per Kristian Lunden er et dårlig argument.

– Det at ting er digitalisert burde tilsi at man kan jobbe desentralisert med saker, og ikke trenger å samle kontorene.

Han tror også at vår region har små bedrifter som setter pris på å ha et kontor å møte opp på.

– Jeg ser at vi har folk som driver med gardsbruk, skog eller har en liten bedrift som trenger de personlige rådene for at det skal være verdt å drive. At det de holder på med er noe de liker, men at regnskapsbiten er det som er tungvint. At de må til Grimstad eller Skien kan være det som er avgjørende om de skal orke å fortsette.

Sympati med de ansatte

Hvor stor sjansen er for at man får dette opp til politisk behandling, og om man klarer å stoppe halveringen av antallet kontor, er imidlertid Lunden usikker på.

– Vi skal gjøre et godt forsøk. De som er ansatt mister jo ikke jobben, men blir flyttet til Grimstad om dette blir gjennomført. Og det er klart at de da får helt andre betingelser i forhold til arbeidsvei. Så de har absolutt min sympati, sier Per Kristian Lunden.