sammen-inne
Klare for å legge premissene. Fra venstre: Jarle Bjørn Hanken, Trond Aslaksen, Inger Løite, Torill Neset og Per Kristian Lunden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Ordførerne og rådmennene i Risør og Gjerstad fikk oppløftende beskjed fra Fylkesmannen i Aust-Agder da de i dag satte seg ned på Brokelandsheia for å legge premissene for den videre prosessen som kan føre til en sammenslåing av de to kommunene. Mens man tidligere har forholdt seg til en frist 1. juli, har man nå fått ytterligere to måneder på seg før et endelig vedtak må være i boks.

– 1. juli står der fortsatt som en frist, men spørsmålet er hva politikerne i de to kommunene må ha som et minimum av vedtak til den datoen. Og det trenger ikke være mer enn «ja, vi ønsker å få noe til mellom Risør og Gjerstad». Etter det vil man få en forlenget prosess som kan vare ut august, sier Jarle Bjørn Hanken, som er prosessveileder hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Helt avgjørende

Rådmann i Risør, Trond Aslaksen, mener denne utsettelsen av et endelig vedtak er helt avgjørende for at man skal kunne få til en sammenslåing.

– Det ville vært hasardiøst å beslutte noe endelig nå fram til 1. juli, så utsettelsen er helt avgjørende. Det må gå en prosess på dette her. Selv om det er et enklere alternativ så er det mange elementer som må avklares for at det skal dannes grunnlag for et fornuftig vedtak. Så etter min oppfatning er det helt avgjørende at vi får en mulighet til å se på dette til ut august.

Når det gjelder selve idèen om å slå sammen Risør og Gjerstad, har Risørs rådmann delte tanker.

– Er en kjent sak at jeg var for et større kommunealternativ hvor Arendal inngikk, for jeg tror det hadde vært den beste løsningen for regionen på sikt. Så litt delt pr. nå. Men, jeg er positiv til å få utredet hva som ligger i dette alternativet.

Nærmere en sammenslåing

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, mener man nå er et langt skritt nærmere sammenslåing.

– Det tror jeg det er ganske stor sjanse for, men vi skal jo forhandle og finne ut av hva som er fordelene for begge kommunene. Så vi skal ikke forskuttere noe, men det er klart at her er det store muligheter, sier Lunden.

Møtet på Brokelandsheia i dag var ikke forhandlinger, men et møte om premissene for den videre framdriften.

– Dette er for å lage et løp for prosessen. Så vi skal ikke bestemme noen ting i dag. Interessant at Fylkesmannen sier vi har frist ut august, for skulle vi bestemt alt innen 1, juli, hadde vi ligget veldig tynt an.

Har en retrettmulighet

I Fylkesmannens beskjed ligger det at man får mer ro over forhandlingene, hvor både politikere og tillitsvalgte i begge kommuner skal være med i et bredt sammensatt utvalg. Og Jarle Bjørn Hanken ga løfte om at ja om intensjon, ikke ville bli brukt imot kommunene som forhandlingene skulle strande.

– Fylkesmannen vil ikke se på det som ble vedtatt før 1. juli i arbeidet videre, så Risør og Gjerstad er selvsagt ikke bundet. Kommer man ikke til enighet, så er man tilbake på null, sier Hanken.