Tekst og foto: Tore Myrberg

Øyvind Christoffersen har ingen anelse om hvorfor han er plukket ut til å delta på kongeparet hagefest i Kristiansand 29. juni. Men, han gleder seg stort til å få være med på det som er en del av markeringen av Kongeparets 25-årsjubileum.

– Brevet kom fra hoffsjefen, men jeg har ingen peiling på hvorfor jeg fikk det. Men, det må ha vært noen som har foreslått meg, for jeg fikk spørsmål fra ordføreren om jeg hadde fått et brev da jeg var på musikkorpsets konsert i Urheia onsdag. Jeg svarte nei, og da sa han at det nok lå et brev og ventet på meg hjemme, sier Christoffersen.

Og visst nok lå brevet og ventet da han kom hjem.

– Jeg ble sjokka, men veldig glad. Og i stedet for å spørre om hvorfor akkurat meg, så kan jeg jo heller spørre hvorfor ikke meg.

Tett på i Arendal

Dette er ikke første gangen Øyvind Christoffersen kommer tett på kongeparet.

– Jeg var nærheten av dem i Arendal en gang. Egentlig ville jeg levere en bok til dronningen, men siden det ikke var klarert på forhånd måtte jeg gi den til en av vaktene.

Den gang fikk han ikke pratet med de kongelige, noe det nok blir mulighet for denne gangen.

– De skal jo hilse på alle, så det blir gøy. For jeg er veldig begeistret for kongehuset vårt, sier Øyvind Christoffersen.

Reiser med kongeskipet

Hageselskapet i Kristiansand er det siste i en rekke, hvor kongeparet før de kommer til Sørlandet har vært innom Tromsø, Bergen, Trondheim, Bergen og Stavanger. Hele reisen skal foregå i kongeskipet «Norge».

Feiringen har sin bakgrunn i at Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja ble Norges kongepar 17. januar for 25 år siden. De ønsket derfor å holde en jubileumsreise langs norskekysten.

I Kristiansand foregår hageselskapet på Myren gård, samme sted som det for 25 år siden var en stor midtsommerfest da kongeparet var på sin signingsreise.

Til selskapet er det invitert til sammen 300 personer, og Øyvind Christoffersen er ikke den eneste fra Risør. Til sammen skal det være 11 personer fra Risør som skal delta på hageselskapet. Agderposten har lagd sak på Johanne Søstuen Øvland, som er blant de utvalgte, mens Aust-Agder Blad har laget en sak om Xiao Ning He. Begge disse er også fra Risør.