Olav Trydal fra Trydal Maskin har stått for arbeidet sammen med dugnadshjelp fra Grendelaget.
Olav Trydal fra Trydal Maskin har stått for arbeidet sammen med dugnadshjelp fra Grendelaget.

Nå blir det enklere for syklister som bruker området fra Vestøl i Gjerstad til Mo i Vegårshei som en del av treningsturen. Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper har oppgradert stien fra Vestøl og fram til skogsbilveien mot Mo, og Jostein Vestøl har skrevet følgende innlegg:

Stien Vestøl – Mo er blitt sykkelvei

Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper, Gjerstad har nå oppgradert stien fra enden av skogsbilvegen i Myrkjerr på Vestøl til Hundsvann. Her kommer skogbilvegen ca 2,5 km inn fra Mo på Vegårshei. Stubben som er oppgradert er ca 1,3 km lang og  benyttes av syklister på lange treningsturer i nabokommunene. Stien har krysset flere bekker, noe myr og her er det nå lagt rør og drenert slik at sykkelturen blir greiere. Har en moderne sykkel og god form sykler en nå turen her uten å være av sykkelen. Rundturen ut Gjerstadveien, opp Lia Gryting og Vegårshei, drøye 5 mil sykler en nå på drøye 2 timer avhengig av form. Andre rundturer er også aktuelle.

Olav Trydal fra Trydal Maskin har stått for arbeidet sammen med dugnadshjelp fra Grendelaget. Med stor gravemaskin og dyktig maskinfører gjør en utrolig raskt mye godt arbeid. Det er blitt en fin sykkelvei og det er også bygd ny bru der trasen krysser Vestølelva. Det vil seinere bli gruslagt med lett dumper på strekningene hvor det er behov, sier en fornøyd Jostein Vestøl.

Takk for økonomisk støtte

Sparebanken SØR har igjen støttet Grendelaget med midler, nå 25.000,- til dette tiltaket. Banksjef Per Arve Øyen sier at banken  satser for tiden på sykkelsporten og bidrar med dette til bedre treningsforhold for våre lokale unge dyktige syklister. Jostein Vestøl fra Grendelaget sier det er også flere seniorer som benytter traseen her på sine treningsturer. På rundturen får en også med seg noe av det fineste kulturlandskapet på Agder.

Aust Agder Fylkeskommune har også støttet prosjektet med 10.000,- og det er disponert noe egne midler samt dugnad og andre gaver. Grunneierne Øyvind Westøl og Gunnar Markset har gitt fri grunn og noen tre som måtte fjernes.  Jostein Vestøl er takknemlig og glad for alle bidrag som har gjort dette mulig.

Til virksomheten fra etableringen i1998 – dd er det mottatt og benyttet tilsammen 829.899,- i støtte. Det er utført 7109 dugnadstimer. Gjerstad Kommune, Aust Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust Agder, Norsk Tipping og Gjerstad Sparebank har bidratt med midler til drift, prosjekter og vedlikehold.

Sparebanken SØR har til sammen bidratt med 355.000,- i prosjektstøtte og løypepenger. Nå er vi inne i tredje 3 årsperiode med SØR avtale om midler til oppkjøring av skiløyper og vedlikehold av løypenettet mellom Vestøl og Kleivvann.  Private og andre bidrar betydelig hvert år med gaver og/eller dugnad. 67 øre av hver brukte krone er dugnad eller gave

 Historisk sti

Det  var det flere gangveier over til Mo på Vegårshei, men traseen her om Hundsvann var nok mest brukt. Vinterstid var det i en periode vanlig at presten tok denne veien  over til Vegårshei. Det fortelles om ei julehelg Hans Mathias Abel, prest her fra 1786 – 1803, skulle til Vegårshei på julemesse. Han passerte Vestøl, men på grunn av stort snøfall rakk han kun fram til Mo. Der overnattet han til 2. juledag. Da la han i veg med trug på isen på Fjorden med en skiløper på hver side som støtte. Det var naturligvis ingen som hadde kommet fram til messe. Lars Kjøgersen hadde den dagen avtalt vielse med Knud Skedesmoes datter Kari og  Abel sa: « Et løfte en er gjeld». Han lot seg ikke stoppe.

 

Litt om Grendelaget og turområdet

Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper er registrert i enhets – / frivillighetsregisteret og deltar i grasrotandelen . Formålet er å bidra til ett livskraftig grendesamfunn med ett trygt og bovennlig miljø på Vestøl. Turløypene er opprinnelig ett nærmiljøanlegg og er med i kommunens plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsanlegg. De første 10 årene med turløyper hadde 3253 notert sitt besøk i Hukboka og 63 ungdommer fordelt på 12 grupper hadde overnatta der.

 

Fakta

Noen av aktivitetene som er listet opp her er ikke direkte knyttet til verken Turløypa eller Grendelaget og er finansiert av andre.

1998 Forprosjekt, vegen til Mo. Skaffet fri grunn og vegmidler.

2000 Turløypa med kart, skilting, infotavler og Gapahuken ferdig.Åpningsarr.

2000 Vegen gjennom Grenda opprusta av private. Deler av vegmidlene brukt.

2002 Kvenna med spontak ferdig. Åpningsarr.

2002 Badeplassen ved Tjennmellom og området rundt pusset opp.

2003 Steingjerdet og kulturlandskapet rydda fram og klargjort til beiting.

2004 Hekkentjenndammen ferdig restaurert.

2008 Bredbånd framført (interkommunalt prosjekt).

2008 Høybua på Åsmyra med kvovetak ferdig. Åpningstur i 2009.

2009 Telenor åpnet basestasjon GSM. Grendelaget og Kommunen pådriver for det.

2009 Agder Energi monterte ny høgspentlinje (både stolper og kabler).

2000 – dd Samarbeid med Idrettslaget om oppkjøring av skiløyper.

2009 – dd Samarbeide med Sparebanken SØR om løyper/skiløyper

1996 – 2013 2,7 km av Vestølvegen rustet opp av Gjerstad Kommune.

2013 Merket og beskrevet rundløyper– Krigsminnestien, Markset, Eldsteheia og Helleren i kommunalt prosjekt.

2014 Bispevegen mellom Vegvisaren og Katerås i Åmli merket og skiltet av Havrefjell Turlag / Gjerstad Historielag.

2014 Turløypa utvides og nytt løypekart lages.

2014 Telenor bygget ny basestasjon for 4 G, 900 MHz og1800 MHz.

2016 Bygget sykkelvei Vestøl – Mo

2016 Friluftsrådet SØR med nytt turkart og turguide for Gjerstad.

2016 – Gjerstad Idrettslag planlegger lysløype og skiskytterarena.

Les mer om mulige turer på : http://www.gjh.no/om-historielaget/historiske-turer-