Foto: Søndeled og Risør Historielag

Tekst og foto: Tore Myrberg

Søndeled og Risør Historielag har vært en runde rundt til grunnskolene i Risør med en helt spesiell gave. For når målet er å ta vare på lokalhistorien, er det også viktig at denne blir bragt videre til nye generasjoner.

– Vi har jo som formål å ta vare på alt av lokalhistorie fra Søndeled og Risør som ikke er gjenstander. Alt det skrevne og uskrevne, artikler, bilder og film. Og siden 1976 har vi gitt ut årsskrift og årbøker, slik at når vi har neste utgivelse i november er det den 41. i rekken. I løpet av disse årene har det blitt en anselig mengde artikler, og det er viktig at oppkommene slekter har god tilgang til dette, sier leder Jan Einar Henriksen i Søndeled og Risør Historielag.

Les mer om historielaget på deres egne hjemmesider

Klassesett til skolene

Løsningen ble vedtatt i et styremøte i historielaget tidligere i år. Etter å ha snakket med folk i skolemiljøet, bestemte styret at alle barneskolene samt ungdomsskolen i Risør skulle få et komplett klassesett hver av bøkene.

– Så tidligere har vi vært på Søndeled skole og Hope skole, og her forleden var vi på ungdomsskolen og barneskolen her i byen.

Og tilbakemeldingen fra mottagerne har vært gode.

– Richard Borge på ungdommskolen var helt i hundre, og sa dette var en kjempefin gave for dem og at han var godt fornøyd med at skolen fikk et slik klassesett. Nå er utfordringen til skolene at de også bruker bøkene, og at de har fokus på lokalhistorie, sier Henriksen.

Kan bli bidrasgsytere

Om alt går slik historielaget ønsker, kan skolene i framtiden bli bidragsytere til årbøkene.

– Det er viktig at barna er med å ta vare på lokalhistorien, og at de har prosjekter lokalt. Om de gjør det kan jo vi trykke resultatet i årboka.

Søndeled og Risør Historielag selger fortsatt neste alle årbøkene fra de siste 40 årene, men fant ut ved denne utdelingen at man begynner å gå tom for enkelte årganger.

– Vi har fortsatt alle årgangene, men er kommet dit at det er en årgang vi ikke selger lengre fordi det er så få bøker igjen.