Etter en omstrukturering i flere av landets asylmottak ble det klart at Holmen Gård skulle fylles opp til maksnivå 32 mindreårige flyktninger. Onsdag kveld ankom 15 gutter mellom 15 og 18 år til Gjerstad etter å ha vært på asylmottak i Lillesand en tid.

Med 17 flyktninger fra før er nå totalkapasiteten på 32 mindreårige flyktninger nådd på Holmen Gård.

Les mer om denne saken hos vår samarbeidspartner iGjerstad.no