Jakter hele tiden bedrifter å hjelpe

Iselinn Kongsten

Med nyervervet kunnskap skal Sørlandsporten Næringshage bli enda flinkere til å hjelpe bedrifter til vekst. Dette gjennom en prosess kalt «Vekstsporet».

Tekst og foto: Tore Myrberg

Tidligere i år var både Iselinn Kongsten og Michel Esnault på kurs, og begge er nå sertifisert for å gjennomføre en program utviklet i Rogaland.

– Det er snakk om en metodikk og et verktøy for å skape vekst i små og mellomstore bedrifter, og det er denne type bedrifter som er vår målgruppe, forteller Kongsten til iRisør.no.

Er allerede i gang 

Innen næringslivet er det, som i de fleste andre miljøer, et eget «stammespråk». Kongsten forklarer derfor gjerne litt nærmere hva en målbedrift er.

– En målbedrift er en bedrift som har behov for våre tjenester for å nå sine ambisjoner om vekst. I tillegg er målbedrifter med å styrke næringslivet i den regionen de tilhører. Sørlandsporten Næringshage har målbedrifter i Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli.

Sørlandsporten Næringshage ligger inn under SIVA, et statlig selskap som blant annet har ansvar for å få vekst i nærings- og kunnskapsmiljø i distriktene. Det samme gjør næringshagen i Rogaland som har utarbeidet opplegget.

– «Vekstsporet» er en del av SIVAs ekstrasatsing, og som går på å utnytte vekstpotensialet i en bedrift til fulle. Prosessen tilbys alle målbedriftene som allerede har en forankring i det markedet de jobber i. Og vi er allerede i gang hos en bedrift her i Risør, sier Kongsten.

Leder prosessen

Det Kongsten og Esnault er sertifisert til, er å lede prosessen. Svarene kommer bedriftene selv fram til gjennom dette løpet.

– Det hele handler om flere ting. Ledelse, organisering og strategi. Produkt- og tjenesteutvikling. Salg og markedsføring. Internasjonalisering. Så vil man gjennom prosessen finne ut av hvor man trenger mer kunnskap. Det kan fort være at man gjennom dette får på plass den kompetansen som trengs for vekst.

Nå venter Iselinn Kongsten spent på om flere bedrifter blir med på prosessen hun og Michel Esnault er lært opp i.

– Vi jakter hele tiden nye målbedrifter. Jo flere vi har, jo bedre tjenester kan vi tilby totalt sett. Og i tillegg vil flere målbedrifter også kunne flere til flere synergier mellom de bedriftene som er med, avslutter hun

 

 

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny