Jaktet utfordringene i flyktningsystemet

Denne fredagen holdt Refugee+ workshop i Risør. Målet var å finne utfordringene i det eksisterende systemet som flyktninger møter i Norge.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Styreleder og hovedaksjonær Jan Olav Ryfetten håper arbeidet man nå legger ned skal vise hvor Refugee+ kan gjøre mest nytte.

– Vi ser at vi ikke kan endre det eksisterende systemet, så vi må finne ut hva vi kan gjøre utenfor som et supplement, sier Ryfetten til iRisør.no.

Løsning framfor problem

Alt av informasjon man har hentet inn gjennom workshopen i Risør, skal nå analyseres og systematiseres foran en siste workshop som skal holdes i mai.

– Målet er at vi skal kunne presentere løsninger under Arendalsuka.

For Ryfetten tror flyktningene mer er løsningen på utfordringene det norske samfunnet står ovenfor.

– Det finnes så mange ressurssterke flyktninger, og utkantnorge både innbyggere og folk med kunnskap til å fylle stillinger. Så flyktninger er ikke et problem, men heller løsningen på utfordringene. Det handler bare om å slippe dem løs. Da vil de skape arbeidsplasser, sier Ryfetten.

Post-it i alle farger tas i bruk når det skal myldre med ideer.

Bred forsamling

Under workshopen i næringshagen var det med deltakere fra flere hold. Både Risør kommune og Gjerstad kommune var med, integrerte flyktninger i Risør, Emergence School of Leadership, representanter fra næringshagen og selvsagt ledelsen i Refugee+.

– Vi skal finne fartsdumpene i systemet. De virkelige spikermattene, sier Ryfetten.

Arbeidet videre går ut på «Hvordan kan vi». Her hadde man også hentet inn Victor Norman, som bidro velvillig med tanker basert både på hvordan nordmenn ble integrert i sin tid i Amerika, men også om de økonomiske konsekvensene rundt mangel på integrering.

– Det som er viktig er at flyktningene kommer raskest mulig ut i samfunnet og ut i jobb. Jeg ville fjernet asylmottakene og gått over til direkte bosetting med midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse, var noe av hans budskap.

Skal plasseres i Risør

Grunnen til at man holdt workshopen i Risør var at det er her man ønsker å lokalisere Refugee+.

– Det er her vi ønsker å ha pilotprosjektet, sier Ashenafi Abdissa i Emergence School of Leadership.

Håpet er at man skal finne en plattform som gir den nødvendige økonomien til å drive Refugee+ videre også når prosjektperioden er over.

– Alt handler om å lage en situasjon som er  vinn – vinn for alle.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny