Skaper vekst hos de små og mellomstore

Iselinn Kongsten og Michel Esnault sitter vegg i vegg i næringshagen.

Næringshagene i Norge opplever rekordoppslutning. I Sørlandsporten næringshage sitter man klare til å hjelpe nye og eksisterende bedrifter som jakter vekst.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Næringshageprogrammet til SIVA gir klare resultater for bedriftene som er tilknyttet en av SIVAs 39 næringshager. De langt fleste opplever vekst i både omsetning og verdiskapingen. I fjor tok næringshagen inn 47 prosent flere nye bedrifter enn året før.

Vi måles på antallet målbedrifter, det vil si bedrifter som er med i Næringshageprogrammet og som får bistand fra sin regionale næringshage. Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) er en regional industriklynge som i flere år har vært målbedrift. Nå har man ikke lengre anledning til å ha hele industriklynger med i programmet, så vi må erstatte dette. Konkret skal vi i løpet av 2017 ha 25 målbedrifter, og vi er på 14 nå, sier Michel Esnault i Sørlandsporten Næringshage.

Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Iselinn Kongsten og Michel Esnault i Sørlandsporten Næringshage har god oversikt på hvor man kan få hjelp fra det offentlig i jakten på vekst for egen bedrift.

Gode argumenter

Tallene fra SIVA tilsier at flere burde knytte seg opp mot en næringshage eller et inkubatorprogram.

– Rapporten viser at det å ivareta næringslivet i distriktene har en stor verdi. Næringshageprogrammet er i hovedsak et virkemiddel for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer i distriktene. Disse kan være lokalisert i Næringshagen, eller andre steder i regionen, sier Iselinn Kongsten.

De som velger å være med i programmet blir en del av et miljø hvor det jobbes konkret med bedriftenes utgangspunkt og med kompetanseheving, og hvor man får tilgang på erfarne folk fra næringslivet som man kan «spille ball» med

Alt vi gjør skal hjelpe til med å skape vekst og sysselsetting på små steder. Det gjør at tallene fra SIVA er viktige. Man ser at programmet virker, føyer Esnault til.

 

Jakter hele tiden bedrifter å hjelpe

Mange gründere

Bedriftene i Risør som er lokalisert i Næringshagen er bedrifter med én eller to ansatte. Michel Esnault mener bedrifter på denne størrelsen drar ekstra nytte av å være tilknyttet en næringshage.

– Dette er ofte bedrifter med potensiale til å vokse. Og det viser seg at bedrifter som samlokaliserer har bedre forutsetninger til å få dette til.

I tillegg handler det om å få oversikt på hva som faktisk tilbys av støtte og hjelp fra det offentlige når man har tatt steget med å starte for seg selv.

En viktig funksjon med Næringshagene er at våre bedrifter skal få tilgang til ordninger som det offentlige har satt i gang i forhold til distriktene. Dette innebærer også å få kjennskap til ulike instanser og nettverk som finnes når man har tatt steget med å starte for seg selv, eller når man trenger litt drahjelp for utvikling av bedriften i nye retninger, sier Iselinn Kongsten – Enhver bedrift er unik, og har ulike behov.

2017 er et viktig år for Sørlandsporten Næringshage. Det er avgjørende at de klarer å knytte til seg nok målbedrifter.

– Om ikke vi tilfredstiller de tallene vi måles på, vil det på sikt ikke være grunnlag for å ha en næringshage her, sier Kongsten.

Et springbrett for de som starter bedrift

.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny