Refugee+ kommer snart med etterspurt løsning

Iselinn Kongsten

Refugee+ er i ferd med å få et tydeligere fotfeste i Risør, og snart kommer de med en løsning som kan være viktig for et mer effektivt integreringsarbeid.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Kongsten er prosjektleder i Refugee+. Hun kan røpe at de i begynnelsen av 2018 vil komme med en digital portal. Den vil være en nettside som skal gjøre det lettere for både kommuner og flyktninger å orientere seg innen informasjon som i dag kan framstå som uoversiktlig.

– Vi har gjort et grundig forarbeid og mye research i publikasjoner, blant flyktninger og de som jobber med flyktninger her øst i Agder. Det har resultert i en testside som vi promoterer både til kunder og brukere. Et digitalt verktøy som skal fylles med informasjon, sier Kongsten.

Alt på ett sted

Kundene i dette tilfellet er kommunene. Alt tyder på at Refugee+ er i ferd med å bygge opp noe som kommunene både ønsker og trenger. Stikkordene er samlet informasjon og integreringsverktøy.

– Blant annet skal den nye digitale portalene være en sentral for informasjon, som både kan brukes av de som jobber med flyktninger og av flyktningene selv.

Pr. i dag finnes det ikke et sted hvor de som kommer til Norge kan finne informasjonen de trenger om hva som er av tilbud i de enkelte kommunene. Ofte vil flyktningene til de store byene, fordi det er disse de har hørt om.

– Samtidig er det mange kommuner i Norge som trenger folk og arbeidskraft, og her kan flyktninger være gode ressurser bare de får sjansen.

Viktig informasjon

Nettsiden har til hensikt å samle alle frivillige initiativ – både innenfor bosetting og arbeid, men også sosiale aktiviteter som er viktig for integreringsarbeid, – og koble dette opp mot det offentlige tilbudet som gis til flyktninger.

– Det å forstå nye kulturer på kryss av det man kjenner fra før kan være en utfordring og det er her portalen skal inneholde informasjon som er viktig for den enkelte flyktning både når man bosetter seg på egenhånd, og når man får tildelt bosettingskommune. Sistnevnte er mest vanlig i Risør, og kommunen skal selv kunne profilere seg slik de ønsker ovenfor dem som kommer hit. Det vil være bilder, informasjon om skoler, barnehager, arbeid, klima og andre tilbud.

I tillegg til at flyktningene får en bedre oversikt, vil også fagpersoner bruke dette som et verktøy overfor sine bruker. Men, det skal være så selvforklarende at de mest ressurssterke skal kunne klare å navigere seg rundt på egen hånd.

En jobb å få seg jobb

Portalen er delt inn i to hovedområder: bosetting og arbeid. To viktig elementer for vellykket integrering.

– På delen om arbeid har vi lagd en guide om hvordan det er å jobbe i Norge. Refugee+ vil gi flyktningene en forståelse av at det faktisk er en jobb å få en jobb i Norge. Noen kommer med falske forventninger om at de blir tildelt arbeid når de kommer hit.

Det vil også være informasjon om det frivillige organisasjonsnorge, og da som toveis muligheter.

– Frivilligheten og organisasjonene er kjempeviktige fordi deltakelse her skaper enda viktigere nettverk og språkkunnskaper, og Refugee+ jobber aktivt for å få fram at flyktninger er en ressurs.

Lokal interesse

Med støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er ting nå såpass på plass at det blir en spennende tid framover for Refugee+ og prosjektleder Iselinn Kongsten. Tanken er jo å bygge opp det hele med administrativ base i Risør. Derfor er det ekstra hyggelig at Risør kommune viser stor interesse for prosjektet.

– Risør kommune har fra første stund vist interesse – også for et samarbeid videre. Vi ønsker jo å lage et verktøy som gjør intergreringen raskere og enklere, og at det hele blir så brukervennlig at den blir brukt av alle. Det gjør et samarbeid med kommunen kjempeviktig, da de kan gi oss gode tilbakemeldinger slik at løsningen blir optimal.

Nettopp tilbakemeldinger er noe Kongsten håper man skal få mye av framover, nettopp for å være sikker på den digitale portalen treffer slik den skal.

– De første tilbakemeldingene vi har fått fra kommunene er at dette er spennende og viktig, mens de som jobber som programrådgivere sier dette er et verktøy de trenger.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro