FutureLab har ankommet Risør havn, og torsdag møtte entusiastene bak selskapet en utvalgt gruppe bedrifter og stiftelser i Risør for mulig samarbeid.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er et spennende konsept som har ankommet Risør. Og umiddelbart er man i gang med nettverksbyggingen som forhåpentlig skal gi noe positivt igjen til alle.

– De som skal jobbe med oss må både ha et kommersielt og ideologisk tankesett. Vi som står bak dette er en gjeng haventusiaster som satser alt på å jobbe heltid med å redde havet, forteller Rolf-Ørjan Høgset.

Trond Strandvoll og Kailla Solheim følger med når Jan Morten Homme sjekker hvor mye mikroplast man finner i vannprøven fra havna i Risør.

Forskning, informasjon og events

Med Risør som vinterbase håper Høgset at man skal få gjennomført mange ting. Mye avhenger også på hva man kan få til av samarbeid lokalt. Det handler om utvikling og produksjon av et redskap til enkelt å ta vannprøver, samarbeid med skoler, lag og foreninger om prosjekter og informasjon, samt gjennomføringen av events med utgangspunkt i båtene som nå ligger i Risør.

– Hvorfor ikke få firmaene til å legge julebordet og lignende som en event hvor de blir med en av seilbåtene ut og plukker søppel. Det knytter de ansatte sammen. Vi ser allerede at det er pengesterke kunder som ønsker å være en del av økoturismen, hvor de bidrar med noe positivt. Her ønsker vi å kunne samarbeide med event-firmaer og reiselivsnæringen slik at det kan lages gode pakkeløsninger. Og vi håper bedrifter her lokalt vil prøve dette allerede nå, slik at vi får testet ut konseptet med ekte kunder.

Det er også knyttet kontakter inn mot lokale bedrifter for å få i produksjon «The collector». Innsamling av vannprøver skal nemlig både være med å gi folk en forståelse av hva som skjer med plasten vi kaster, og gi forskerne tallmateriell de kan bruke i sitt arbeid.

– Vi vil utføre testing av teknologi og konsept her i Risør og omegn, og tanken er at dette skal være så enkelt at man skal kunne gjøre dette hvor som helst i landet. Derfor skal vi lage pakker med mikroskop og collectorer som bedrifter, skoler eller lignende kan kjøpe.

Flere interesserte

På plass under møtet torsdag var både Risør Events, akvariet, undervannsklubben, Sørlandsporten Næringshage, Sparebanken Sør og næringssjefen i Risør. For det er mange som lukter på muligheten for et godt samarbeid med FutureLab og andre forgreininger under paraplyen «In the same boat».

– Dette er en veldig spennende satsing, og jeg liker at de blander det kommersielle med det idealistiske. Dette er en bedrift jeg tror kan bidra til verdiskapning også hos andre her lokalt, sier Kamilla Solheim.

Hun er næringssjef i Risør kommune og har fått på plass 150 000 kroner fra det regionale næringsfondet til prosjektet. Solheim liker godt de muligheten som dukket opp allerede i det første møte med mulige samarbeidspartnere.

– Bare en slik som å arrangere events, som vil bidra positivt til flere. Den gruppa som sitter rundt bordet her i dag, kommer ikke så ofte sammen. Men, jeg hadde gjerne sett det var flere fra næringslivet. Der må vi jobbe med utvide nettverket til FutureLab framover, sier hun.

Mona Stray Rambo fra Risør Akvarium og Børje Møster fra FutureLab.

Fikk se prøver fra havna

Som en ekstra spiss på selve møtet, fikk deltakerne se på vannprøver fra havna i Risør. De var tatt tidligere på dagen av Trond Strandvoll og Rolf-Ørjan Høgset. Jan Morten Homme, som sitter i styret i Risør Akvarium, lar seg overraske over det man nå vet om omfanget. I hvert fall litt.

– Jeg har i det siste blitt overrasket. De siste tallene viser at det er mer plast enn fisk i havet. Dette er ting man ikke har vært klar over tidligere, sier Homme.

Også styreleder for stiftelsen Risør Akvarium, Mona Stray Rambo, var til stede. Hun og Homme var raske til å ytre ønske om et samarbeid. Høgset er glad for engasjementet, og sier det er nettopp gjennom spredning av kunnskap man kan oppnå resultater.

– Vi vil at folk skal bli engasjerte, slik at de blir mer oppmerksomme og ønsker å oppdage ting selv. Vi har blitt fantastisk tatt i mot her i Risør, og håper folk vil komme om bord for å se det vi driver med. Når det gjelder finansiering, så har vi ting på gang andre. Men, om det finnes finansiering også her i Risør vil jo det krydre det hele enda mer lokalt, avslutter Rolf-Ørjan Høgset.