Det er mye som skal på plass når unike idéer skal bli til forretningsmodeller. Likevel gror det godt med gründere i østregionen av Agder.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Denne uken var Innovasjon Norge på besøk i Sørlandsporten Næringshage for å se hvilke bedrifter som er klare til å ta neste steg. Alt i samarbeid med administrasjonen i næringshagen.

– Risør og kommunene rundt har veldig mange gründere som har fått markedsavklaringspenger fra Innovasjon Norge. Nå er flere av disse på vei inn i fase to hvor det ligger kommersialiseringstilskudd. Det er et kvalitetsstempel på det arbeidet vi gjør, sier Esnault, som er daglig leder i Sørlandsporten Næringshage.

Les også:

Skaper vekst hos de små og mellomstore

Godt samarbeid

Noe av det Esnault, sammen med Iselinn Kongsten, jobber med ut mot bedrifter og gründere, er nettopp å få kontakt inn mot Innovasjon Norge. Det er et samarbeid som blir satt pris på.

– Vi samarbeider ofte og mye med andre regionale aktører som har som mål å skape flere gode gründere. For eksempel Michel og Iselinn i Sørlandsporten Næringshage her i Risør, sier Frode Braadland.

Han har tittelen «rådgiver gründer» hos Innovasjon Norge i Agder, og synes det skjer mye spennende i vår del av Agder.

– De siste par årene har det vært veldig spennende. I forhold til størrelse og innbyggertall hevder Risør og distriktet seg veldig bra.

Viktig støtte

For de som forsøker å gjøre ting andre ikke har gjort tidligere er det viktig å få støtte underveis i etableringen. Det er for å følge opp dette at Braadland har tatt turen til Risør.

– Nå har jeg en oppfølging av seks prosjekter i Risør og nabokommunene, som har fått markedsavklaringstilskudd. Nå er det en runde for å avklare om det er grunnlag for videre oppfølging og finansiering fra Innovasjon Norge med kommersialiseringstilskudd.

Den enkelte gründer kan få en god støtte på veien mot at deres produkt eller tjeneste når ut til markedet.

– Markedsavklaringstilskuddet er på 50 000 – 100 000 kroner. Mens kommersialiseringstilskuddet kan ligge på mellom 500 000 og 700 000 kroner. Erfaringen denne gangen var vel at rundt halvparten var kommet langt nok til å gå videre dit, sier Michel Esnault.

Vesentlig nytt

Det er imidlertid ikke slik at hvem som helst kan hente ut penger fra Innovasjon Norge. Det ligger til grunn klare retningslinjer, som i hovedtrekk er ganske enkle.

– Vi har noen ganske klare kriterier vi skal forvalte pengene under. Hovedargumentet er at de må kunne argumentere med at de har et produkt eller tjeneste som er vesentlig nytt på det markedet de skal inn i. I tillegg må de ha ambisjoner om å starte en bedrift som er mer enn egen arbeidsplass. Rett og slett ha ambisjoner om å få ansatte, sier Braadland.

Det at ting skal være vesentlig nytt gjør at det er vanskelig å sette opp noen fellestrekk blant de som starter opp gründervirksomheter i østregionen.

– Jeg har verdens morsomste jobb, og kommer i kontakt med mange spennende personer med spennende ideer. Men, det er spenner over et stort spekter.

Heiagjeng

Braadland er imidlertid ikke i tvil om viktigheten av at folk med nye idéer har et sted å komme for å få hjelp til å realisere prosjektene sine.

– Jeg er heiagjeng til gründere. Det kom en rapport som Torgeir Reve presenterte for et par måneder siden. Den sier at to av tre nye arbeidsplasser kommer fra gründerbedrifter. Så vi er helt avhengig av gründerne for å skape nye arbeidsplasser.

 

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro