Tirsdag kveld klokken 18 skal masterstudenter fra Universitetet i Agder (UiA) og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) presenterer følgende temaer i Risør Kunstpark:
The value of design
Understanding the design process
Design Thinking
Designing meaningful brands
Co-Creation of Knowledge
Cross Media Marketing
Lean and involved Planning
(Alle presentasjoner foregår på engelsk)

Fire bedrifter presenterte prosjekter for en stor gjeng mastergradstudenter under første dag av Risør pop-up Campus. Nå blir det en uke med hard jobbing.

Tekst og foto: Tore Myrberg

40 studenter fra Universitetet i Agder og Oslo School of Architecture an Design følger nøye med under en seanse på Buene S22 mandag formiddag. Med kunnskap om henholdsvis forretningsdrift/økonomi og designe, er de puttet sammen i grupper som skal løse ganske så kompliserte utfordringer den kommende uken.

– Dette er veldig internasjonalt. Her er det studenter blant annet fra Nepal, Kambodsja, Kina, Mexico, Chile og Norge. De er delt inn i åtte grupper, hvor de fire bedriftene har to grupper hver som ser på utfordringene som er lagt fram, sier Iselinn Kongsten i Sørlandsporten Næringshage.

Det gjelder å følge nøye med på hva bedriftene virkelig ønsker å få løst av utfordringer.

Stor bredde

Det er Risør videregående skole, Raet Nasjonalpark, Refugee+ og Futurelab som er årets «caser». Jan Olav Ryfetten i Refugee+ var med på det samme også i fjor.

– Det vi håper på er at vi skal få nye løsninger. Vi har lagt ned noen tusen timer med arbeid og analyser, og da er det sunt å få inn noen som ikke er hektet opp i gammeldags tankegang. I fjor kom de med vidunderlige løsningsforslag, og jeg håper de kommer med det samme i år, sier Ryfetten.

Kanskje kan løsningene de to gruppene som han skal jobbe med finner akkurat det som skal til for at ting skal løsne.

– Det handler om å få et system som gjør at vi kan få koblet flyktningen med en mentor som bryr seg. For vi har merket oss at flyktninger vil ha en venn, de vil lære norsk, og ikke minst vil de alle jobbe. I forhold til Refugee+ kan det være at man her finner akkurat den idéen som gjør at vi kan bygge flere arbeidsplasser i Risør.

Jon Gløersen forteller mer om Risør videregående skole til noen av studentene.

Ønsker innspill

En annen aktør som har fått to grupper med blandingen kommende forretningsfolk og designer for hånden, er Risør videregående skole.

– Vi ønsker innspill på hvordan skolen skal være attraktiv og relevant i framtiden. Det er en fantastisk mulighet å ha alle disse lyse hodene til å hjelpe oss med det, sier Jon Gløersen ved Risør vgs.

Han tror man på denne måten kan få gode innspill man ellers ville gått glipp av.

– Jeg tror vi vil få noen konkret ut av dette. Når man går inn i en slik prosess, må man også høre på innspillene. For oss er det fint å få denne typen innspill utenfra, sier han.

40 unge mennesker er samlet på Risør pop-up Campus denne uken.

Skal juryeres

Studentene, som alle går andre året på en mastergrad, kom til Risør allerede søndag. Her ble de blandet i de åtte gruppene i sommerhus, og skal bo sammen med «sin» gruppe hele uken.

– De skal bo og jobbe tett sammen, og fredag skal de presentere det de kommer opp med for en jury, sier Iselinn Kongsten.

Hun ser mange fordeler i den måte hele RIsør pop-up Campus er bygd opp på.

– Læringsutbyttet for studentene er veldig høyt når man setter samme grupper på denne måten, avslutter hun.