Nok en uke står for døren, og ordfører Per Kristian Lunden har et allsidig program å se fram til. Her har du en oversikt på ordførerens uke.

Østre Agder Sparebank

De sammenslåtte bankene Gjerstad og Vegårshei sparebanker markerer mandag at de har fått nytt navn og ny logo. Dette feires med avdukinger og feiring både i Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør. Ordførerne er invitert i alle kommuner og det er varaordfører Elen Lauvhjell som stiller opp når Østre Agder Sparebank skal markeres i Risør. Kommunens håp er at banken fortsatt stiller opp i lokalmiljøet, ikke minst for næringsliv og all aktivitet som skaper og sikrer arbeidsplasser.

Arendalskonferansen

Tirsdag er det fordypningstema i Arendalkonferansen. Denne viktige nasjonale konferansen arrangeres vanligvis i juni, men har også egne fordypningstemaer eller i året. Konferansen legger vekt på nyskaping i kommunesektoren og tema på tirsdag blir norske kommuner og Paris-avtalen. Samlingen arrangeres av Arendal kommune, kommunens organisasjon KS, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Aust- og Vest-Agder

De to fylkene Aust- og Vest-Agder vil være sammenslått 1. januar 2010 og det vil si at også de politiske partilagene i de to kommunene slås sammen. Tirsdag møtes styrene i Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti i Lillesand for å legge et løp for sammenslåing til ett fylkeslag. Det vil skje på årsmøtet våren 2018.

Sentrumsutvalget

Sentrumsutvalget, som bystyret har nedsatt, har sitt første ordinære møte torsdag kveld. Møtet er i Risør næringshage. Ragnhild Sigurdsøn leder utvalget som har ni medlemmer og som skal legge fram sin rapport før sommeren.

Plastposefri by

Onsdag møtes jeg med rådmann og næringssjef for å diskutere hvordan forslaget om plastposefri by i Risør kan utredes og gjennomføres. Saken skal opp til politisk behandling og det er viktig at handelsnæringen får sagt sitt. Heldigvis har mange butikker i Risør allerede begynt med papirposer, og det ser ut til å fungere bra. Initiativet til plastposefri by kommer fra elever ved Risør barneskole.

Nye veier

Utbyggingsselskapet Nye veier kommer for å orientere Risør bystyre på torsdag. Nye veier bygger nå firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal og et omfattende reguleringsarbeid for strekningen Dørdal – Tvedestrand er under planlegging. Målet er at anleggesarbeidet på denne strekningen kan begynne allerede i 2020.

Bystyret

Torsdag kveld er det årets nest siste bystyremøte. Det er mange saker på kartet, og vi kommer nok til å bruke tida fram til klokka 22. Blant sakene er revisjonsrapporten fra barnehagesektoren, opprettelse av flerkulturelt råd, ordning for vigsler i kommunal regi og ny planstrategi.

Eiermøte Agder Energi

Fredag er det eiermøte i Agder Energi i Kristiansand. De viktigste sakene er ny eierskapsmelding og veien videre for samtaler mellom Agder Energi og Skagerak Energi om en mulig fusjon av de to selskapene. Styrene i de to selskapene anbefaler dette, men eierne – som er Statkraft og kommuner – kan se det annerledes.

Julegater

Søndag deltar jeg ved åpningen av julegatene i Risør. Det er starten på en fin adventstid.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
spnh-profilann
elektro