Bruker Risør Trebåtbyggeri som «klasserom»

Hele gjengen på kurset i Risør samlet med Ole-Jacob Broch på Risør Trebåtbyggeri.

Åtte menn og ei dame gikk forrige uke på trebåtbyggerkurs hos Risør Trebåtbyggeri. Dette er første runde i et nytt modulbasert undervisningsopplegg i trebåtbygging.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det arbeides iherdig inne i lokalene til Risør Trebåtbyggeri i Buvika når iRisør.no kommer på besøk. Siste innspurt er i gang, og snart er en 40-timers skoleuke over for en gjeng voksne deltakere.

– Vi har holdt på i to år med å forberede dette, og er nå en del av et modulbasert trebåtbyggerkurs som «Studieforbundet Kultur og Tradisjon» og «Forbundet Kysten» har satt sammen. Dette er et opplegg som tilsvarer videregående på nivå tre, forteller daglig leder Ole-Jacob Broch ved Risør Trebåtbyggeri.

Og det beste av alt, det hele er ment som et langvarig opplegg.

– Det betyr jo at vi får oppdrag for Risør Trebåtbyggeri om å holde kurs i enkelte moduler.

Langvarig opplegg

Hele kurset er på nimoduler, og hver modul går over fem kursdager. Disse igjen er hos Risør Trebåtbyggeri, Museet Kystens Arv (på Fosen) og ved Hardanger Fartøyvernsenter.

– Den uken vi har hatt kurs her nå, har temaet vært utstikking av hudplank og tetting av skrog, som er den andre modulen. Neste modul er tegning og dokumentasjon, og går ved Museet Kystens Arv, før de kommer hit en uke igjen for vedlikehold og overflatebehandling av trebåt, sier Broch.

Risør Trebåtbyggeri står senere i kurset ansvarlig for ytterligere tre moduler, og de ni deltakerne kommer fra hele landet. For Broch er det midt i blinken å få dele kunnskapen om trebåtbygging videre på denne måten.

– Jeg har jo jobbet med fagopplæring sinde det gamle AMO-systemet i 1978, og skrev i lærebok i 1993.

Kursdeltakerne er godt over middels interessert i trebåter, noe som skaper både samhold og god læring.

Godt fartøyvern

Det er ingen overdrivelse å si at mange av kursdeltakerne er godt voksne mennesker.

– De som er med er folk som ønsker å øke kompetansen rundt trebåtbygging og restaurering. Noen sitter nok i lokale kystlag, og ønsker å bli bedre veiledere i arbeidet som gjøres der.

For tradisjonsbåt og vern drives i stort omfang langs hele norskekysten.

– Det er viktig å gi flere den faglige kompetansen. For dessverre ser vi at folk ødelegger tradisjonsbåter de restaurerer på grunn av manglende forståelse av hva som er kvalitet.

Kan gi kunder

Selv om det ikke er hovedhensikten med kurset å skaffe nye kunder, kan det likevel fort bli en hyggelig bieffekt.

– Det å innlede et samarbeid med profesjonelle aktører er en god støtte for de som reparerer, restaurerer eller drømmer om trebåt. sier Broch.

Et slik samarbeid har man allerede i «Stiftelsen Immanuel». Styreleder for stiftelsen kommer fra Kolbjørnsvik, og er selv med på trebåtbyggerkurset.

– Hovedformålet med å delta her er å bli en bedre leder for stiftelsen. Vi har fått støtte fra kulturminnefondet til å restaurere «L/S Immanuel» her hos Risør Trebåtbyggeri,og jeg ønsker å være med på deler av det arbeidet, sier Fredrik Major.

Fredrik Major er styreleder i «Stiftelsen Immanuel». Losskøyta ligger hos Risør Trebåtbyggeri for restaureringsarbeid.

Sterkt engasjert

Det er ikke vanskelig å merke hans sterke engasjement for trebåt, og nå som han snart er pensjonist ønsker han å få på plass mer kunnskap.

– Mitt ønsker er å kunne litt mer om faget hvor jeg stort sett opererer som kunde. Også vil jeg lære mer for å kunne stelle bedre med egne båter.

Major er godt fornøyd med den kunnskapen en uke i Risør har gitt.

– Det har vært fabelaktig, men det visste jeg på forhånd. Både pedagogikken og tonene er fantastisk, og det vet jeg de andre mener også, avslutter Fredrik Major.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro