Svein Edmund Eriksen er president i Kiwanis Club Risør, og er glad for pengestøtten de nå får til Kiwanismodellen.

De hadde ikke søkt til riktig tid eller på riktig måte. Men, politikerne var i førjulsstemning og valgte likevel å gi penger til Kiwanismodellen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Den politiske debatten i bystyret rundt tildelingen, gikk hele tiden på det tekniske. For alle var enige om at det var en god sak pengene ville gå til.

Tjue minutter tok det bystyret å komme seg igjennom en debatt om de 15 000 kronene, det til tross for at enden på visa var en avstemming på om Kiwanis trengte å sende en skikkelig søknad eller ikke.

Det endte med at pengene ble gitt under forutsetning av at Kiwanis sender en formell søknad. Pengene skal tas fra kontoen som er til formannskapets disposisjon. På den kontoen står det nettopp 15 000 kroner igjen for 2017.

Uansett formaliteter, betyr dette at noen flere kan få hjelp fra Kiwanis Club Risør opp mot jul. President Svein Edmund Eriksen, er glad for støtten.

– Dette er flott. Vi deler jo ut alle de pengene vi får inn. Det gjelder enten de er fra bystyret, dugnader eller båtlotteriet. Vi får inn mange søknader til Kiwanismodellen, og klarer ikke å hjelpe alle. Med disse pengene kan vi hjelpe noen flere, sier Eriksen til iRisør.no.

Fra før av har den lokale kiwanisklubben brukt rundt 100 000 kroner gjennom Kiwanismodellen hittil i år. Nå kan de få hjulpet flere opp mot jul.

– Vi prioriterer barn og unge, psykisk utvklingshemmede og noe eldre. Og det er alltid vårt klare mål at vi ikke skal ha noen penger igjen. Alt skal ut til de som trenger det, sier Svein Edmund Eriksen.

 

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
elektro
atletixny