Ordfører Per Kristian Lunden vil helst også ha med Telemark.

Her er noen av ordførerens gjøremål i uke 49.

Reiselivsbedrifter

Mandag formiddag har næringssjefen og jeg et møte med lokale ute- og reiselivsbedrifter som vil lansere ideer for å få er besøk til Risør. Det er alltid interessant å lytte til hva lokalt næringsliv har på hjertet i forhold til utvikling av egen bransje.

Miljø og klima

Etter forrige ukes Arendalskonferanse med fordypning på kommunens rolle for å nå internasjonale klimamål etter Paris-avtalen tar jeg dette opp i et møte med rådmannen mandag. Risør kommune har allerede et aktivt miljø- og klimaarbeid, og det er viktig å intensivere dette med konkrete tiltak.

Konvoibyen

Planleggingen av Konvoibyens 50-årsjuileum er i gang. Mandag blir det en oppsummering av arbeidet så langt og fordeling av nye arbeidsoppgaver. Jubileet vil bli markert 6.-8. mai 2018. Bak arrangementet står en arrangementskomite bestående av Jørn Heimstad, sønn av bestyrerparet Leif og Else Heimstad og oppvokst i Konvoibyen, Per Anders Østerholt, styreleder i Skagerak Boligstiftelse (Konvoibyen) og meg som ordfører i Risør. Komiteen vil også bli supplert av representanter fra Forsvaret og andre relevante institusjoner. Selve arrangementet vil minnes krigsseilerne og deres innsats, betydningen Konvoibyen har hatt for anerkjennelse av krigsseilerne og ellers belyse temaer rundt krig og krigstraumer historisk og i nåtid. Vi arbeider både med et fagseminar om temaet og et informasjonsopplegg for skoler og ungdom.

Fylkessammenslåing

Det arbeides med sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylker på mange fronter, inkludert Arbeiderparti-fylkeslagene. Mandag kveld er det styremøte i Aust-Agder Arbeiderparti der vi diskuterer prosessen fram mot fylkessammenslåing pluss andre saker.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder. I og med at jeg tar noen fridager i slutten av uka er det nestleder Kirsten Helen Myren fra Vegårshei som leder dette møtet i Froland. Varaordfører Elen Lauvhjell representerer Risør kommune.  Blant sakene er det regionale arbeidet innen rus og psykisk helse på Agder, sammenslåing av IKT-selskapene IKT Agder og Den Digitale Østregion (DDØ) og konkurranseutsetting av driften på Sørlandsbanen. I den siste dagen er det spesielt viktig for Risør å holde mange stopp med Gjerstad stasjon.

Museum og Arkiv

Fredag ettermiddag er det representantskapsmøte i Aust-Agder Museum og Arkiv. Dette er et interkommunalt selskap der Risør kommune har en eierandel sammen med de 14 andre kommunene i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
atletixny
elektro