Rigmor Andersen og Thomas Tolfsen på kontoret i Sørlandsporten Næringshage.

Tre bedrifter i Risør er med på den attraktive lista som gasellebedrifter i 2017. Laud Produkter gjør det stort blant annet på antiterrorprodukter.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Et av kravene for å være en gasellebedrift er at man har doblet omsetning i løpet av fire år. For Laud Produkter er dette første gangen man er med på oversikten.

– Det er jo gøy å komme på en slik liste, så vi kommer nok til å nevne det på nettsiden, sier daglig leder Thomas Tolfsen litt beskjedent.

Med god margin

Ut fra kriteriene var det liten tvil om at bedriften han leder skulle med på lista. For veksten har gått fra 4,6 millioner i 2013 til 12,6 i 2016.

– Jeg kom inn i 2010, og siden da har vi økt med mellom 40 og 50 prosent hvert år med unntak av 2015. Så det har vært en bra økning hvert år, sier Tolfsen.

Han regner med at de er med på gaselleoversikten også neste år.

– Det ser ut til at vi i 2017 havner på rett under 15 millioner kroner, så vi er nok på lista også neste år.

Store navn blant kundene

Bedriften har sitt hovedsete i Tangengata i Risør, mens Rigmor Andersen sitter i Sørlandsporten Næringshage. De to største forretningsområdene er innen avsperring og leskur.

– Når det gjelder avsperring leverer vi alt fra stolper til ganske avansert antiterrorsikring. De tre siste jobbene våre har vært for Statoil Fornebu, Skatteetaten og Telenor Fornebu. Det er vi stolte over, sier Tolfsen.

Antiterrorsikring ved Statoils bygg på Fornebu. Foto: Laud Produkter

Når det gjelder leskur er det spesielt innen sykkeparkering det har tatt av i det siste.

– Vi opplever at dette blir stadig viktigere. Det blir mer og mer fokus på sykkelbruk i Norge.

Fra bilproduksjon til perimetersikring

Det kan kanskje høres ut som om en bedrift som driver med avansert antiterrorsikring er av nyere dato. Men, det er ikke tilfelle når det gjelder Laud Produkter AS. Bedriften ble etablert så langt tilbake som på 30-tallet.

– Det var min oldefar Adolf Henrik Laudensack som startet dette. Han laget før det igjen den første norske bilen, Geijer. På 50-tallet var Laud Produkter store på møbler, og lagde sammen med Oslo kommune «Oslobenken». Det er sannsynligvis norges mest solgte benk, sier Tolfsen.

Siden den gang har mye endret seg for Laud Produkter, og selve firmanavnet kom først i 1979.

– Vi ser hele tiden på mulighetene som finnes, og har for eksempel akkurat startet med mobile arbeidsbrakker. Våre typiske kunder er kommune og stat, entreprenører, landskapsentreprenører og forskjellige arkitekter.

På bildet fra 1924 ses Adolf Henrik Laudensack bak rattet på en av de 25 Geijer bilene som ble produsert. Foto: Privat

Kan bli flere

Selv om Laud Produkter har sitt hovedsete i Risør, er Tolfsen vel så ofte å finne i Oslo. Det er ikke så unaturlig, da det er der han bor. I tillegg gir det nærhet til mange av kundene.

Det er imidlertid ingen planer om å flagge bedriften ut av Risør. I dag er man tre ansatte, men det ses imidlertid på muligheten til å utvide.

– Det ligger i bakhodet at vi skal øke veksten. Og med vekst må vi øke bemanningen. Først må vi imidlertid se på hva overskuddet blir på når regnskapsåret er omme, avslutter Thomas Tolfsen.

Her kan du lese mer om Laud Produkter på deres egen hjemmeside