I begynnelse av desember i 2017 begynte Lundens kamp for å beholde Helfo-arbeidsplassene i Risør.

Mens politiske krefter jobber for at det skal legges flere statlige arbeidsplasser til Risør, er det motsatt i ferd med å skje innen Helfo.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Helfo ble opprettet 1. januar 2009 og er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forvalter mange viktige stønadsordninger for befolkningen og utbetaler trygderefusjon til behandlere og andre helseaktører.

En reduksjon av kontorer hos Helfo kan føre til at tre arbeidsplasser forsvinner fra Risør. Det får ordfører Per Kristian Lunden til å reagere.

– Vi har ikke så mange statlige arbeidsplasser i Risør, så det er trist om vi skulle miste av de få vi har. Her jobber vi for å få arbeidsplasser ut i distriktene, også skjer det motsatte. Det er fryktelig frustrerende, sier Lunden til iRisør.no.

Merkelig begrunnelse

Ordføreren sier noe av bakgrunnen for å redusere antall kontorer skal ligge i digitaliseringen av arbeidsplassene. Den begrunnelsen skjønner han lite av.

– Det er jo digitalisering som gjør at man kan spre arbeidsplassen ut til steder som Risør. Men, nå bruker man det til å samle de i stedet. Dermed må de tre som jobber ved kontoret i Risør fra sommeren 2019 pendle til Tønsberg eller Fredrikstad for å beholde jobben.

Risør er ikke den eneste byen på Sørlandet som rammes. Også Kristiansand er på lista over kontorer som skal vekk innen Helfo-systemet.

– Om man hadde beholdt Kristiansand ville det i det minste vært litt mer overkommelig.

Tap på flere måter

For et større sted er nok ikke tre arbeidsplasser som forsvinner noen stor sak. For en liten kommune som Risør er imidlertid hver arbeidsplass viktig.

– I tillegg gir det jo ringvirkninger med at man mister et kompetansemiljø.

I forrige uke var ordfører Lunden på besøk hos de tre ansatte ved Helfo i Risør. Nå vil han jobbe videre sammen med stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) for å se om arbeidsplassene kan reddes.

– Jeg er blitt kontaktet av Helfo-ansatte i Risør og Kristiansand, og har sendt ett spørsmål til helseminister Bent Høie (H), sier Mørland.

Det lyder: Hvordan vurderer statsråden Helfo sin anbefaling om å redusere antall kontorsteder fra 22 til 7, og i hvilken grad er dette i tråd med hans egen og regjeringens strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser?

Skulle bli flere

Mørland understreker at man i sammenslåingen av agderfylkene hadde en målsetting om at man skulle få flere statlige arbeidsplasser til Sørlandet.

– Men, i denne prosessen blir det færre. Dersom omorganiseringen gjennomføres slik den er foreslått, betyr det at man vil stå igjen uten Helfo-kontorer på Agder, når både Risør og Kristiansand avvikles. Jeg utfordrer derfor helseministeren til å komme på banen for å avklare om denne omorganiseringen er i tråd med hans og regjeringens syn, sier Mørland.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny