Med et digitalt skifte hvor automasjon og robotisering er sentrale stikkord, er det godt å vite at et nettverk med lokale bedrifter er på banen.

Tekst: Tore Myrberg

Denne uken hadde styringsgruppen i Future Robotics møte på Mechatronics Innovation Lab (MIL) på Universitet i Agder i Grimstad. Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) med medlemsbedrifter her i østregionen i Agder, er en av aktørene som er med i styringsgruppen.

– Med en ny tilknytning til MIL får Future Robotics et skikkelig løft. Det vi gjorde denne uken var å beslutte at det skal startes workshops for å legge til rette for et bredt samarbeid mellom de forskjellige bedriftene og MIL, forteller styreleder Morten Lindvik i STN.

Øker kompetansen

STN er en av seks klynger i Agder som er med i dette samarbeidsprosjektet, og det er universitetet som er den som driver prosjektet framover.

– Målsetningen er å øke regional kompetanse på robotisering og automatisering gjennom økt bruk av det nye Mechatronics Innovation Lab.

Mulighetene framover gjør at det er viktig for Sørlandsporten Teknologinettverk å være den del av dette.

– Dels ønsker vi å vise vår deltagelse, at østregionen er tilstede i et samlet Agder. Og så ønsker vi å knytte kontakter for de av være bedrifter som direkte kan ha utbytte av dette samarbeidet, sier Lindvik.

Gir muligheter

Mulighetene som ligger åpne gjennom Future Robotics er mange. Og de er helt konkrete.

– Dels bruker vi MIL ved at bedriftene kan komme å gjøre fullskala tester med robot, 3D printing og så videre på MIL under kyndig veiledning. I tillegg vil vi bruke MIL og UiA som leverandør av kompetansebygging gjennom etter og videreutdanning, avslutter Morten Lindvik.