Fredag ble det holdt messe for alle ungdomsbedriftene i Risør. Hele ni bedrifter var samlet i aulaen på Risør videregående skole for å selge sine produkter.

Tekst og foto: Roar Hoveland

Moe & Dalen var en av disse bedriftene. Moe & Dalen er et smedfirma som blir drevet av Espen Dalen (17) og Tor Ulltveit-Moe (17), sammen med deres mentor.

Guttene startet ungdomsbedriften i år, men har drevet med dette på fritiden lenge før bedriften. De to guttene har drevet med produksjon av kniver og smiing i til sammen fire år, og produktene viser tydelig at guttene vet hva de driver med.

– Alle produktene er 100% håndlagde, fra blad til skaft og slire. Jeg graverer også slira selv, sier Espen.

Smia guttene lager produktene sine i ligger på Holmen gård i Gjerstad. Denne gården har vært i bruk siden 1800-tallet, og er i dag en plass der det blir aktivt holdt kurs i litt av hvert.

Espen har drevet med produksjon av kniver i over to år, og for et års tid siden begynte han og lære seg og smi. Dette er en av grunnene til at guttene kan si at alt er 100% håndlagde.

– Det er jo hovedsakelig brukskniver vi lager, men det hender jo at vi får ønsker om pyntekniver og andre bruksverktøy, sier guttene.

Under fredagens messe ble det også delt ut tre priser blant UB-ene. En av disse gikk til Moe & Dalen for beste stand.