Årets M32-regatta står i fare for å bli avlyst etter at arrangøren bak fjorårets arrangement fortsatt skylder en halv million kroner til bedrifter i Risør.

Tekst: Tore Myrberg

Det er særlig Risør Hotel som merker belastningen av at eventfirmaet CFA Sport AB ikke har gjort opp for innkvartering av både seilere og arrangør. Det har blitt jobbet med løsninger, men så langt ser det ikke ut som om man er nærmere noen løsning.

Nå jobbes det likevel med å få til et arrangement hvor Oslo Water Games med Mikkel Thommessen i spissen tar over arrangementet. En søknad om økonomisk støtte vil komme på sakskartet til førstkommende bystyremøte 25. januar.

Her er en pressemelding fra Risør kommune i sammenheng med det hele:

Store uoppgjorte regninger etter M32-regatta i Risør

Fjorårets spektakulære seilershow i Risør fikk et lite ønskelig ettermæle med store utestående beløp hos leverandørene i Risør. Det kan true regattaens framtid i Risør.

Tilsynelatende var M32-regattaen med de raske katamaranene en stor suksess. Fine seileforhold med spektakulær seiling foran et begeistret publikum på Dampskipsbrygga.

To etasjes sponsortelt i to etasjer, levende musikk, bevertning og proff speakerteneste skulle vise nordmennene hvordan internasjonal seiling på høyt nivå kan organiseres.

Men det svenske eventfirmaet CFA Sport AB forlot Risør med uoppgjorte regninger på nær en halv million kroner. Særlig gikk dette utover Risør Hotel som hadde innkvartert seilere og arrangører, men også bryggeleie og utgifter til utsetting og løft av båtene var ubetalt.

Kreditorene i Risør har i høst jobbet iherdig for oppgjør, men til tross for løfter om betaling har de så langt måttet se langt etter pengene sine. Også flere av de andre arrangørstedene har krav mot CFA Sport, det samme har eierne av hele M32-arrangementet, svenske Aston Harald som hadde solgt rettighetene for den skandinaviske serien. De vil sammen med risørselskapene kjempe for helt eller delvis oppgjør. Det gir kreditorene et visst håp.

Politisk behandling

– Dette er veldig beklagelig. Poenget med å bevilge 100 000 kroner og legge til rette for M32-seilasene var å gi positiv profilering av Risør og seilsporten. Det fikk vi absolutt. I tillegg skulle arrangementet gi positive ringvirkninger for lokale overnattingsbedrifter, utesteder og annen næring. Når Risør Hotel har utestående nær 400 000 kroner er det veldig alvorlig for en lokal bedrift. Jeg har sammen med næringssjef Kamilla Solheim hatt møte om saken med daglig leder Dag Eikeland ved Risør Hotel. Jeg har også hatt korrespondanse med eier av M32 Aston Harald i Göteborg og de møter med en direktør i Risør mandag 15. januar for å se hvordan problemene kan løses. Det er imidlertid virksomheten CFA Sports som skylder penger, både til Aston Harald, Risør Hotel og mange andre på ulike arrangørsteder. CFA sier de venter på innbetaling av penger fra sponsorer, men det virker ikke som CFA klarer å innfri sine forpliktelser, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Formannskapet og bystyret i Risør skal behandle den nye søknaden til M32-seilasene i møter 25. januar. Rådmannen arbeider med en innstilling til saken etter møtet med søker fredag i forrige uke. Også ordføreren deltok i møtet.

– Selv om nå det er en ny arrangør som står bak M32-seilasene og budsjettene er kuttet kraftig ned, hviler det en usikkerhet rundt videre satsing. Selv om dette er idrett på høyt nivå, står det altså kommersielle aktører bak som igjen arbeider med kontraktører og underleverandører. Går vi for dette arrangementet igjen er det viktig at vi ikke utsetter lokale arrangører for økonomisk risiko. Jeg håper møtet med eier av arrangementet Aston Harald gir oss de svar vi trenger for å ta en avgjørelse i bystyret. Uansett må vi jobbe videre for at de som skylder penger fra 2017 må betale for seg, sier ordfører Lunden.

Ny arrangør

Det var Kongelig Norsk Seilforening (KNS) i Oslo, som opprinnelig satt på de norske rettighetene, som kom til Risør i fjor med tilbud om å ta over for Oslo som arrangørby av M32 etter som Risør hadde en nye bedre seilarena enn Oslo. Oslo Water Games, som ledes av Mikkel Thommessen fikk rollen som koordinator i regattaen i 2017.

Oslo Water Games har nå fått tilbud fra Aston Harald om å overta rettighetene i Risør og denne virksomheten søker nå Risør kommune om 125 000 kroner i støtte til arrangementet i juli 2018. Thommessen kjenner Risør godt og er aktiv i seilermiljøet i byen.

– Vi forstår det kan være en viss skepsis mot å gå videre med seiling som er kommersielt finansier, sier Thommessen som understeker at avtalen med Aston Harald er skåret ned til beinet økonomisk og pådrar ikke Oslo Water Games andre forpliktelser enn å gjennomføre regattaen på best mulig sportslig måte. Seilerne må selv dekke sine utgifter til kost og losji i Risør.

– Vi kommer ikke til å påta oss en krone i kostnader med mindre vi har dekning på konto, sier Thommessen, som imidlertid sier at man er avhengig av kommunens støtte for å kunne gjennomføre arrangementet.

Mikkel Thommessen forteller at seilerne som deltok i den skandinaviske M32-serien i Risør i fjor trivdes godt i Risør og håper å komme tilbake til sommeren. Den skandinaviske seien er nå slått sammen med en tilsvarende regattaserie i Middelhavet og blir en europeisk tour der Risør og Aarhus er blant de nordeuropeiske arrangørene. Det vil gi regattaen i Risør minst like god internasjonal pressedekning som i fjor, og enda bedre kvalitet på deltakerne i regattaen som er planlagt i Risør til 26.-28. juli.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
elektro
atletixny