Per Emanuelsen

Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Frihet og forankring
Det går an å være bundet av gamle fordommer, av frykt for straff eller med tau og lenker. Det går også an å være bundet av begrensninger og regler som en har satt for seg selv. En jeg kjenner påla seg selv ikke å smile eller le i et år etter at kona døde. På grunn av sorg og skyldfølelse. En selvpålagt tilleggsstraff. En annen nektet seg selv å reise utenfor fylkets grenser etter å ha fått en ubetinget dom som han skammet seg grenseløst over. Mange kjenner på en ufrihet fordi de er blitt hindret eller nektet et eller annet.
Fuglen er fri i sitt rette element, lufta, likesom fisken i vannet. Mennesket er også skapt til frihet. En frihet det finnes så uendelig mange måter å bruke på. Friheten til å Leve, med stor L, i gode relasjoner til alle tre sentrale dimensjoner: seg selv, sin neste og sin Gud.
Jeg tenker at livets mening først og fremst handler om å leve. Leve ut den vi er skapt til å være – et medmenneske, en medvandrer. Når livet blir en oppdagelsesreise, så tar aldri mulighetene og utfordringene slutt.
Det er alltid en fare for å kunne gå seg vill. Derfor er det så viktig med forankringer, verdier som hjelper en når viktige veivalg skal tas. Frihet er en viktig verdi som må stelles godt med.
Jeg har aldri selv drevet med drageflygning, men det er fascinerende  å se på. Forutsetningen for å kunne sveve, være i fart og bevegelse handler først og fremst om forankring, lang line, god vind, og at noen holder fast i tauet. Om tauet ryker, eller den som holder slipper taket, så deiser dragen i bakken.
Skal friheten ha gode kår, må du stelle godt med forankringen. Hver dag.
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
elektro
atletixny