Rolf-Ørjan Høgset ble overrasket da de trålet etter prøver i sterk vind fra nordøst. Foto: Tore Myrberg

En tilfeldig oppdagelse gir klare indikasjoner på at en del søpla som havner i Oslofjorden, til slutt ender opp i Risør skjærgård. Det slår i så fall i stykker myten om at mesteparten kommer fra utlandet.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Kanskje er realiteten at søpla folk langs oslofjorden lar havne på fjorden, er den samme som de må plukke opp når de er på hytta i Risør.

– Vi har målt innsiget av større objekter til vikene når det blåser kraftig nordøstlig. Da fant vi mye ny plast i Breibukt. Faktisk flere sekker med søppel, og det på steder dette vanligvis ikke kommer inn, forteller Rolf-Ørjan Høgset i FutureLab.

Nesten tjuedobling av mikroplast

Med base i Risør er Høgset og hans kompanjonger ofte ute for å måle mengden mikroplast i sjøen. En forespørsel fra bloggeren Anette Marie Antonsen gjorde at man valgte å dra ut i vær man vanligvis prøver å unngå.

– Hun hadde med et TV-team, og de hadde bare to dager på seg. Og de dagene var det meldt uvær, og blåste jevnt med 18 sekundmeter. Normalt ville vi ikke gått ut i nordøsten da. Siden hun var her, gikk vi ut likevel.

Dermed fikk man trålet vannprøver i vær man ikke hadde prøvd før, og prøvene ga overraskende resultater. For etter å ha tatt opp jevne resultater gjennom fire måneder i Risør, så man plutselig noe helt nytt.

– Vi trodde været skulle gi mindre mikroplast, men da vi så i mikroskopet viste resultatet mellom ti og tjue ganger så mye mikroplast med denne vindretningen. Først trodde vi det var en feil, så vi gikk ut dagen etter også. Da var det litt mindre vind, men fortsatt opp mot ti ganger så mye mikroplast som vanlig, sier Høgset.

Prøven til venstre viser hva man fant i helgen, mens prøven til høyre viser normalt nivå med mikroplast. Foto: FutureLab

Skal undersøke mer

Han understreker at man med dette ikke sitter med håndfaste bevis, men at dette gir indikasjoner på overflatevannet som vanligvis driver forbi, med nordøsten kommer inn til Risør.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at sånn er det, men indikasjonene viser at mye av det som kommer er fra nord i Oslofjorden, og ikke fra Skagerrak. I Norge er vi flinke til å si at søppelet i havet kommer fra utlandet, men dette viser at vi definitivt ikke kan fraskrive oss ansvaret. Det gis penger fra Norge til internasjonale tiltak. Samtidig brukes det for lite på tiltak her i Norge.

I begynnelsen av februar starter turen som forhåpentlig skal gi svar på om indikasjonene stemmer.

– Nå må vi kartlegge dette videre, og i starten av februar legger vi ut og tråler hele veien opp til Oslo for å spore plasten. Samtidig vil dataene vi samler inn bli publisert slik at forskere vil få fri tilgang. Det som er interessant i et politisk perspektiv er jo å slå fast om det meste av søpla kommer fra Norge. Så jeg håper forskerne gjennom vårt materiell kan gi svar på dette.

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny