Per Emanuelsen

Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Være, bære, nære og lære.

Nylig hørte jeg ei bok av Audun Myskja: Ungdomskilden. Han nevner blant annet  4 viktige momenter, som det bør fokuseres på. Disse hjelper oss til å holde oss unge, livsfriske, tilgjengelige og i trivsel.

Det å ta seg tid til å være, ikke bare være opptatt av å gjøre, produsere, skape og jobbe. Være til stede sammen med andre i måltidsfellesskap, i den gode samtale, på tur eller på besøk. Det å bare stikke innom er noe svært få gjør lenger Er det mulig å ta denne tradisjonen opp igjen?

Det andre han nevner er å bære. Vi må alle bære vårt eget. Samtidig utfordres vi også til å være med å bære når andre sliter. Det handler om å bry seg, om å være der for andre. Og noen ganger er det så lite som skal til. Bare et spørsmål, en tlf., en mail, en kaffikopp eller en hyggelig frokost sammen. Det er alltid når motgangen kommer at en kan telle sine venner. For noen kan det regnestykke bli en sår og vanskelig opplevelse.

Det tredje å nære, er viktig for alt levende liv. Det å sørge for god næring for både legem, sjel og ånd er også med på å gi livet verdi og mening. Det finns skadelige næringstoffer som livet kan ødelegges og gå til grunne av. Derfor er det så viktig å være selektiv. Velg den sunneste mat og næring for både legem, sjel og ånd. Det er alltid god investering.

Det fjerde punktet som nevnes er å lære. Det er så mye spennende å kunne lære noe om. Det finns så mye spennende tilgjengelig kunnskap. Det å ville være under opplæring er viktig hele livet, og det medfører stadig nye spennende opplevelser og oppdagelser.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
atletixny
spnh-profilann
elektro