Tidligere rådmann Odd Eldrup Olsen er på vei inn i partipolitikken etter at han torsdag kveld ble valgt til første vara til styret i Risør Arbeiderparti.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det var et godt besøkt årsmøte i Risør Arbeiderparti som klappet inn styret og varamedlemmene. Dermed var Odd Eldrup Olsen med på varaplassen.

– Jeg synes det er litt moro med politikk, og har pleid å være på partimøtene. Som vara har jeg skjønt at man blir innkalt til styremøtene, så jeg kommer til å møte der også framover, sier Olsen.

Tett oppunder 30 personer på et årsmøte i et politisk parti, må da være ganske bra.09

Ikke tenkt videre

I løpet av året skal nominasjonskomiteen få på plass en liste foran lokalvalget i 2019. Så langt har imidlertid ikke «Odden» tenkt.

– Jeg tror det kan bli vanskelig. Og man bør vel få med mer yngre krefter der.

Samtidig er det en kjensgjerning at den tidligere rådmannen er en flittig tilhører når bystyret samles på rådhuset. Om det nå er noen som vil gi små politiske stikk med tanke på at han tidligere sto ansvarlig for innstillingene til bystyret, bryr han seg ikke så mye om.

– Det vet jeg ikke, men om noen vil tenke sånn så får de bare gjøre det. Innstillinger fra en rådmann er jo politikk, men ikke partipolitikk. Og det var vel like ofte at innstillingene gikk den andre veien, sier han.

Nytt styre

Jens Høibø ble gjenvalgt som leder under årsmøtet. Med seg i styret i 2018 har han Eva Nilsen, Paal Eckhoff Salvesen, Nils Vibe, Torhild Gregersen, Bente Trulsvik og Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ. Som vara i prioritert rekkefølge: Odd Eldrup Olsen, Helene Frydenborg, Torgeir Torkjelson og Kristin S. Håkonsen.

Fra venstre: Nils Vibe, Jens Høibø, Torhild Gregersen, Paal E. Salvesen, Bente Trulsvik, Eva Nilsen og Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ.
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
spnh-profilann
atletixny