Tett oppunder 30 personer på et årsmøte i et politisk parti, må da være ganske bra.

Risør Arbeiderparti er i gang med sin politiske prosess for å bli kvitt plastposer. Det som startet med et tydlige signal fra engasjerte skoleelever, sprer seg som ringer i vannet.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Initiativet som kom fra klasse 7A ved Risør barneskole i fjor, har nå ført til at Risør Ap vil ha et plastposeforbud opp på årsmøte i fylkespartiet. I forslaget fra lokalpartiet står det:

Det arbeides for et plastposefritt Norge innen 2023. Det innføres en bevisst avgifts- og stimulansepolitikk for å redusere bruken av plast som emballasje og innpakning. Et totalforbud mot bruk av plastposer i varehandelen innføres fra 2023. Det arbeides for å redusere bruken av plast for innpakking av alle typer handelsvarer.

Under behandlingen på årsmøtet i Risør Arbeiderparti torsdag kveld var det unison enighet om forslaget. Det sendes nå et hakk oppover i det politiske hierarkiet.

– Dette er jo et godt initiativ som er tatt fra en skoleklasse lokalt, og det også ble fokus på da våre politikere var på besøk i Risør under valgkampen. Så vi har absolutt forhåpninger om at vi kan få dette igjennom på årsmøtet, sier leder Jens Høibø i Risør Ap.

Det betyr imidlertid ikke at det er automatikk i at forslaget kommer opp på fylkeslagets årsmøte. Innkomne saker blir nemlig vurdert før det blir lagt fram forslag om hva som skal vedtas på årsmøtet.

– Skulle det gå igjennom også der, blir det sendt videre og kan bli et viktig punkt inn mot neste valgkamp i 2019, sier Høibø.

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti (slås sammen som følge av fylkessammenslåingen) arrangeres 16. og 17. mars.

Tidligere klasse 7A ved Risør barneskole fikk i fjor også med seg Jonas Gahr Støre på laget. Han lovet i sommer å fremheve skoleklassens arbeid for miljøet. Les mer om den saken her:

Jonas løfter 7A sine ønsker opp på riksnivå

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
elektro
atletixny