I Urheia er det båndtvang hele året. Foto: Arvid Lunden

Mye snø gjør at det innføres ekstraordinær båndtvang i både Risør og Gjerstad fra og med i morgen. Det er for øvrig mange restriksjoner på å slippe hunden løs i Risør fra før av.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arvid Lunden

Det er skogbrukssjef Frode Lindland som har bestemt at det fra og med 14. februar er båndtvang.

– I senere tid har det kommet store mengder løssnø. Det er kommet inn flere meldinger om rådyr som sliter og har vanskeligheter med å komme seg fram. Basert på forholdene som er nå, innføres det ekstraordinær båndtvang i Gjerstad og Risør fra og med 14. februar 2018, skriver skogbrukssjefen i en melding.

Hvor lenge den ekstraordinære båndtvangen vil vare kommer an på snøforholdene.

– Båndtvangen vil være gjeldende frem til snøforholdene bedrer seg.

Selv uten ekstraordinær båndtvang er det mange steder i Risør det ikke er lov å slippe løs hunden. Dette gjelder uansett hvor god kontroll du selv mener å ha på hunden. Les mer om hvilke steder dette gjelder i forskriftene om hundehold i Risør:

§ 3.Om båndtvang:

Hunder skal i følgende områder i Risør kommune holdes i bånd, eller være forsvarlig innestengt/inngjerdet:

a) i tilknytning til boligområder og handleområder
b) i parker, anlegg for lek, idrett og sport eller rekreasjon
c) på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, utsiktspunkt og badeplasser
Idrettsanleggene i kommunen.
Hele Urheia, inkl. badeplasser, gapahuk og festningsanlegget.
Randvik–Flisvikastien.
d) På følgende holmer/badeplasser i skjærgården:
Alle kommunale øyer.
Randvik badeplass Østre og Vestre.
Linpon.
Mindalen.
Saltbuholmen.
Karolina badeplass.
Risøya og Store Vardøya unntas båndtvang i perioden 21. august–23. desember i forbindelse med trening av unghunder i henhold til gjeldende viltforvaltningsplan.
I henhold til godkjent viltforvaltningsplan inngått med Risør Jeger og fiskerforening, Tryta, gis foreningen tillatelse til bruk av løs hund på alle øyer i forbindelse med jakt/fangst av rovdyr/rådyr i perioden 1. oktober–1. april, forutsatt at husdyreier informeres slik at dyrene kan samles i sankehager for å unngå stress/skader.
Store Vardøya unntas båndtvang i forbindelse med trening av unghunder i henhold til gjeldende viltforvaltningsplan, forutsatt at husdyreier informeres slik at dyrene kan samles i sankehager for å unngå stress/skader.
e) Rådmannen kan under ekstraordinære forhold utvide båndtvangen til hele året og for hele kommunen.
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny
spnh-profilann