Ordfører Per Kristian Lunden er klar for en ny arbeidsuke, hvor blant annet disse sakene står på arbeidsplanen:

Konvoibyen

Mandag blir det planleggingsmøte for Konvoibyens jubileumsmarkering 6. – 8. mai. Kronprinsparet kommer på besøk 8. mai og det arbeides med et omfattende program både i Konvoibyen og Risør by forøvrig.

Reguleringsarbeid for ny E18

Ny firefelts E18 mellom Grimstad og Bamble skal planlegges og gjennomføres gjennom et samlet og omfattende reguleringsarbeid der sju kommuner og to fylkeskommuner deltar. Styret består av ordførerne i kommunene som omfattes av reguleringen og jeg ble torsdag i forrige uke valgt til leder i styret med Kragerøs ordfører Jone Blikra som nestleder. Tirsdag møtes vi i Kragerø for å legge rammene for videre arbeid. I beste fall vil arbeidet med firefelts E18 fra Tvedestrand og østover kunne settes i gang allerede i 2020. Veien mellom Arendal og Tvedestrand blir åpnet høsten 2019.

Jernbaneforum

Torsdag er det jernbaneforum i Oslo. Dette er den viktigste årlige konferansen for norsk jernbaneutvikling der det ikke minst gjerne å påvirke en raskest mulig utbygging av sammenkoblingen mellom Vestfoldbane og Sørlandsbane med stasjon på Brokelandsheia. Det er også viktig å opprettholde et best mulig togtilbud fra dagens Gjerstad stasjon.

Administrasjonsutvalg

Torsdag er det møte i kommunens administrasjonsutvalg som omfatter formannskapet pluss representanter for de tillitsvalgte. Den viktigste saken er rådmannens lederavtale for 2018.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. Møtet begynner med  en oppdatering om Risør By AS ved daglig leder Unni Olimb Norman. Av andre saker er nye vedtekter og ny betalingsmodell for regionrådet Østre Agder.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
atletixny
elektro