Per Emanuelsen

Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Når det verst tenkelige skjer

Da er vi ofte ikke forberedt. Og det er vanligvis ikke noen vei tilbake. Det som har skjedd er ugjenkallelig. Tida kan heller ikke skrus tilbake. Det eneste mulige er å finne en vei framover. Den kan være både usikker og vanskelig. I starten kan det være mer enn nok å klare en time av ganga. Etter hvert en dag av ganga. Hovedoppgaven, og den kan være stor nok, er å klare og komme seg opp, finne en rimelig god døgnrytme, møte det som kommer, få i seg mat, og få nok søvn.

Når det verst tenkelige skjer er det viktig at de med naturlige relasjoner til den og de som rammes våger å stille opp. Det kan være familie, naboer, kolleger, gamle skolevenner osv. For noen kan det være vanskelig å ta imot hjelp, og derfor kan det iblant være viktig at gode tilbud både gjentas og er konkrete. Skyss, mat, barnepass, besøk og hjelp til å fylle ut ulike skjema kan være noen behov. Mange som blir rammet orker i svært liten grad å ta initiativ selv.  Og det er individuelt hvor og når hjelp ønskes. Det finner du best ut av ved å spørre dem det gjelder.

For når det verst tenkelig skjer så har det skjedd noe som ikke går over. Noe den som rammes må leve med, eller leve uten, resten av livet. Utfordringen er alltid å gi næring, fokus og oppmerksomhet til alt det som fortsatt er igjen. Samtidig som en på en eller annen måte må akseptere eller godta at det som har skjedd har skjedd.

Når det verste har skjedd er dette ikke glemt etter 10 eller 20 år. Spør gjerne den som har mista om dere kan snakke om det. Veiene videre er så forskjellige.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
atletixny
elektro
spnh-profilann