Lokal trio med sterk tro på tog

Denne uken ble Jernbaneforum 2018 arrangert i Oslo. Dette er årets viktigste begivenhet for politikere som er opptatt av tog og jernbane, deriblant flere lokale.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

Ordfører Per Kristian Lunden og varaordfører Jon-Olav Strand, begge fra Risør, samt kommunestyre- og fylkestingsrepresentant Rune Hagestrand fra Gjerstad var blant deltakerne.

– Det viktigste for oss er å legge press alle beslutningstakere for raskest mulig utbygging av Grenlandsbanen med sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, og stasjon på Brokelandsheia, sier Lunden.

Viktig med flest mulig stopp

Trioen fra øst i Agder er samstemte om viktigheten av å få dette på plass. Samtidig ser de også viktigheten av et best mulig tilbud på sporene som ligger der allerede.

– Dagens tilbud på Sørlandsbanen må være best mulig med stopp på dagens stasjoner. Ut fra tallet på parkerte biler ved stasjonene er det stadig flere i Risør og Gjerstad som bruker toget, særlig for reiser til Oslo.

I så måte vil en anbudsrunde være spennende, da man ikke er sikker på hvem som skal ha driften av togrutene fra sommeren 2019.

– Nå er driften av Sørlandsbanen konkurranseutsatt og det skal velges en ny operatør i løpet av noen måneder. Den nye operatøren skal være i sving fra juni 2019. Det blir spennende å se hvem som vinner denne konkurransen. Kanskje blir det NSB, men det kan også bli en utenlandsk operatør, sier ordfører Lunden.

Ny informasjon

I forhold til planene om å få på plass Brokelandsheia som et knutepunkt for jernbanen øst i Agder, var det spennende ting lokalpolitikerne fikk høre.

– Vi fikk på konferansen ny informasjon om Bane Nors utbygging av InterCity-nettet, der Vestfoldbanen er spesielt viktig for oss. Sammenkoblingen på Brokelandsheia avhenger at Vestfoldbanen bygges ut så raskt som mulig. Her har vi en felles kamp med Telemark og Vestfold, sier Lunden.

Jernbaneforum hadde ellers besøk av Kinas ambassadør i Norge som fortalte om enorme jernbaneplaner i Kina med ”Den nye silkeveien” som vil binde Kina sammen med Nord-Europa. Det ble også orientert om planer for å koble de Norge og Sverige på denne banen via Nord-Tyskland.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
atletixny
elektro