– Det er flott å bo i en by hvor man verdsetter likeverd, sier Anne Stien Grimsrud, som en respons på det gode oppmøtet under markeringen av kvinnedagen i Litteraturrommet på Risørhuset torsdag kveld.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det måtte hentes flere stoler for å få plass til alle. Så mange tok turen innom i løpet av de tre timene arrangementet varte.

– Jeg synes det er fint at vi har en tradisjon for å markere 8. mars i Risør, og det er fantastisk at så mange trosser snøværet, sier Stien Grimsrud til iRisør.no.

Litteraturrommet var flyt til randen av folk som ville markere 8. mars i Risør.

Tilbake etter et hvileår

For det er virkelig tradisjon for å markere kvinnedagen i Risør. Det hele startet tilbake i 2002, da brystkreftforening tok tak i det hele. Men, i fjor var det ikke noe arrangement.

– Da fikk jeg mange henvendelser. Så vi er mange som synes at det å komme sammen 8. mars er både fint og viktig. Det er mange som er stolte av å være feminister.

Stien Grimsrud synes det er hyggelig å se så mange kjente fjes på arrangementet år etter år.

– Samtidig kommer det også stadig til nye, slår hun fast.

Kampen for at de som er unge jenter i dag skal få oppleve likhet og rettferdighet er ikke over.

Et samarbeid

I tillegg til Stien Grimsrud og Risør bibliotek, var også Aktive Fredsreiser med som arrangør. Det har sin helt naturlige forklaring.

– Vi har et engasjement rundt menneskerettigheter og FNs bærekraftmål. Kvinners rettigheter og menneskerettigheter er to sider av samme sak. Og FNs bærekraftmål nummer fem, handler om å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling, sier Bjørn Arntzen hos Aktive Fredsreiser.

De sto ansvarlig for en spennende panelsamtale der Nawar Ek (opprinnelig fra Syria), Roya Karimi (Afghanistan) og Ister Ali (Somalia) deltok. Samtalen ble ledet av Solveig Omland som er avdelingsleder for interkulturelle studier på Norsk Lærerakademi Høgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

– Vi fikk høre sterke historier om konsekvenser, i verste fall æresdrap, som følge av opplevd/påført skam. Nawar, Roya og Ister er tre sterke kvinner som bidrar til å bane vei for likestilling i minoritetsmiljøer. De er viktige stemmer, fastslår Arntzen.

Det var stor aktivitet på Risørhuset torsdag kveld.
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
elektro
atletixny