Presentasjon med en tydelig agenda

Torsdagens formannskap ble innledet med et foredrag av Unni Olimb Normann fra Risør By AS. Selskapet trenger friske penger fra Risør kommune for å fortsette når året er omme.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er kommunen selv som sammen med Risør Gårdeierforening, Risør Reiselivslag og Risør Handelstandsforening startet opp Risør By AS, og kommunene sitter med klar aksjemajoritet.

Likevel har det vært en usikkerhet om det er politisk flertall for å opprettholde tilskuddet på det nivået som er i dag, eller kanskje også øke det noe.

Ønsker en økning

Kommunen bidrar med en million kroner årlig, og på direkte spørsmål fra Stian Lund (V) om man snakker om samme sum også videre, hadde Olimb Norman et tydelig svar.

– I hvert fall ikke mindre, da det vil gå ut over den utadrettede virksomheten, svarte hun formannskapet.

I den økonomiske oversikten hun hadde med kommer det fram at andre bidragsytere bidrar med 625 000 kroner årlig. Stian Lund ga et tydelig signal på hva han tenker om Risør BY AS sin framtid.

– Spørsmålet man må stille er om dette er bedre enn det vi hadde. Jeg vil si et klart ja til det. Og vi må huske at det var ikke gratis det vi hadde heller. Vi brukte mange penger på turistkontor tidligere, sa Lund.

Håper på avklaring

Unni Olimb Norman håper politikerne tar opp saken til behandling forholdsvis raskt, slik at man vet hvordan man skal legge de mer langsiktige planene.

– Vi håper på en avklaring før generalforsamlingen i juni, sier hun.

Under sin presentasjon viste hun til en undersøkelse blant aksjonærene i Risør By AS, og der kommer det fram at to av tre aksjonærer mener Risør By har ført til økt synlighet for sentrum.

I samme undersøkelse kommer det også fram at 95,6 prosent av aksjonærene mener man bør videreføre Risør By AS.

Fra politisk hold ble det gitt signaler om at det kunne vært interessant med en tilsvarende undersøkelse også blant vanlige folk som ikke er en del av Risør By AS, for å se hva de mener.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny
spnh-profilann