Med all for høy hastighet ble den unge mannen stoppet etter å ha blitt målt til 105 km/t i 60-sonen. Tirsdag denne uken ble han forkynt dommen fra Aust-Agder tingrett.

Tekst: Tore Myrberg

7500 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel ble resultatet av kjøringen i all for høy hastighet. I tillegg må han klare seg uten førerkort i ti måneder fra dette beslaglagt den 24. januar.

Mannen slipper imidlertid å ta full førerprøve for å få førerkortet tilbake, men må bestå den praktiske delen på nytt.

Retten fulgte aktors påstand i det meste, men gikk en måned under på hvor lenge mannen skulle miste førerretten.

Etter forskrift om tap av retten til å kjøre motorvogn mv (tapsforskriften) § 2-2 nr. 4 skal tapsperioden fastsettes til mellom 8 og 12 måneder ved kjøring i 100 til 106 km/t i en 60- sone. Hastighetene siktede hadde holdt ligger opp mot maks hastighet i dette intervallet, noe som tilsier at man går noe over minstetiden i intervallet. Retten viser videre til at det etter opplysningene i anmeldelsen var god sikt og lite trafikk på stedet, og at det ikke er opplysninger om at siktedes kjøring medførte noen konkret fare, utover den fare som alltid vil foreligge ved en fartsovertredelse i en slik størrelsesorden. Retten finner derfor etter en samlet vurdering at tapsperioden passende kan fastsettes til 10 måneder.

Det var heller ikke mye om å gjøre for at mannen kunne fått ubetinget fengsel eller samfunnsstraff. Der går grensen ved 110 km/t i 60-sonen, og med tanke på innlagte marginer i målingen og vanlig avvik på speedometer, har trolig nåla vist i det området under kjøringen.

Under rettssaken ga risørmannen en uforbeholden tilståelse.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny