Det er et omfattende program fordelt på møter, besøk og moro for ordføreren kommende uke (12. – 18. mars).

Søndeled Bygg

Mandag morgen er jeg på bedriftsbesøk hos Søndeled Bygg sammen med rådmann, næringssjef og andre fra Risør kommune. Dette er et selskap som Risør kommune eier sammen med private interessenter, blant annet Sparebanken Sør. Vi skal diskutere ulike strategier for selskapet som er viktig i utviklingen av Søndeled sentrum.

Vårens arrangementer

Mandag går med til planlegging av Risør kommunes oppgaver i flere viktige arrangementer utover våren. Det er Konvoibyens 50-årsjuileum 6.-8. mai, Tour des Fjords, det internasjonale sykkelrittet som starter fra Risør 23. mai og seilregattaen M32 i juli. Alt dette krever betydelig innsats fra kommunens side.

Sentrumsutvalg

Mandag kveld inviterer Sentrumsutvalget på Rådhuset med innspill og diskusjon om å bo i sentrum. Hovedinnleder Michael Fuller-Gee er byplanlegger i Arendal kommune. Han er involvert i byutviklingsprogram i EU og engasjeres mye som ekstern hjelp i forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kommer Tone Telnes fra firmaet Feste i Grenland som i 2016 gjorde en undersøkelse blant sentrumsbeboere i Risør for å kartlegge årsaken til reduksjon i antall beboere i sentrum.

Landsstyre

Tirsdag og onsdag er jeg en av to utsendinger fra Aust-Agder på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i Oslo. Møter gir mulighet til å diskutere viktige politiske saker og å knytte nyttige politiske kontakter. Jeg vil holde et innlegg om digitalisering og desentraliserte arbeidsplasser.

Risørkonferansen

Onsdag kveld deltar jeg på Risørkonferansen som Sparebanken Sør og Risør kommune arrangerer sammen. Tema er omstilling i lokalt og nasjonalt perspektiv.

Kontrollutvalget

Torsdag er jeg på kontrollutvalgets møte. Jeg har blant annet orientere om den politiske komitestrukturen i Risør kommune.

Hairspray

Torsdag kveld er jeg invitert til premieren på Risør Ungdomsteaters oppsetning av musikalen ”Hairspray”. Jeg er veldig imponert over aktiviteten i ungdomsteateret som setter opp den ene krevende forestillingen etter den andre. ”Hairspray” spilles i helga 15.-18. mars og veldig mange har allerede kjøpt billetter. Hairspray er en musikal for hele familien, med mye musikk, sang, dans og drama. I alt 50 ungdommer i 60-talls kostymer deltar sammen med 12 i orkesteret pluss mange bak scenen.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i regionrådet Østre Agder på rådhuset i Åmli. Det blir flere saker om næringsutvikling og helse som er viktige for alle kommunene.

Historisk årsmøte

Lørdag og søndag deltar jeg på et historisk årsmøte i Kristiansand. Først er det historiens siste årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti før fylkespartiet legges ned etter 111 års virksomhet. Deretter oppstår det nye Agder Arbeiderparti som er en konsekvens av at Aust- og Vest-Agder blir ett fylke fra 1. januar 2020. Det vil si at det politiske arbeidet må samles nå, blant annet for å forberede valget av et felles fylkesting i september 2019. Jeg skal blant annet holde et innlegg om utflytting av offentlige arbeidsplasser. Jeg deltar på årsmøtet som styremedlem i Aust-Agder Arbeiderparti.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
elektro
atletixny