Sentrumsutvalget hadde ikke tatt høyde for folks interesse rundt hva som kan få flere til å bo og bruke sentrum. For det måtte en ekstra dugnad til for å skaffe sitteplasser til alle.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er ikke så rart at mange tok turen, for i tillegg til et tema som opptar mange, var innlederne både kunnskapsrike og engasjerte.

– Vi ønsker liv, da trenger vi rom. For å få rom må vi ha bygninger som skaper rommene. Uten rom og hus blir det heller ikke liv, sier Michael Fuller-Gee, som er byplanlegger i Arendal kommune.

Flytte funksjoner til sentrum

Fuller-Gee viste blant annet til Norheimsund, hvor man fjernet bilene for å skape rom. Det viste seg som svært vellykket. Noe av det samme har man jo også gjort i Arendal.

– Vi gjorde noe med rutebilstasjonen, selv om det tok 50-60 år. Nå har vi kulturhus og rådhus der, og området brukes stadig mer. Til kulturarrangementer og andre ting, og nå kommer det isbane i løpet av et par år.

Han gikk videre inn på at man må tørre å tenke nytt med å flytte funksjoner til sentrum.

– Vi må begynne å tenke nytt og vi må tenke funksjoner. Også blir vi flere eldre, og da må vi tenke hva som er av avstander. I Arendal har vi begynt å tenke på fjernvarme i gatene slik at man kan gå ut, uten at det er med livet som innsats, sier Fuller-Gee.

Les også:

Vanskelig å komme fram på dårlig måkede fortau

Trenger noe som trekker

Flere i Risør har tidligere i debatten sagt at det trengs noe som trekker folk til byen. I Arendal har de gjort flere ting.

– VI har bygd lekeapparater på torvet i sentrum. Det tok oss tre-fire år å få igjennom, og folk sa at det er jo ikke barn på torvet.

Nå er lekeapparatene mye i bruk. En annen ting man har fått på plass er et oppvarmet svømmebasseng i havna.

– Et slik basseng koster 18 millioner inkludert alt, slik som varme og garderobe. Og da får man seks millioner kroner tilbake siden det går som idrettsanlegg.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
spnh-profilann
elektro