I en kjeller i Granitten skyter Dagfinn Opsvik med laser mot en liten skiskytterblink. Den lokale gründeren har nemlig utviklet en helt spesiell løsning som kan vise seg å bli et blinkskudd for firmaet SenseLab.

Tekst og foto: Tore Myrberg

(Denne artikkelen består av annonsørinnhold med betalt plassering)

For å skjønne bakgrunnen må vi åtte år tilbake i tid. Den gangen kom Opsvik i kontakt med et lite, men velrenomert, firma som heter Larsen Biathlon.

– De hadde begynt med lasergevær, og ville ha en løsning hvor alt var mest mulig likt det skiskytterne gjør til vanlig. Eneste forskjellen er at man avfyrer en laserimpuls i stedet for et skudd. De lurte da på om jeg kunne utvikle en enkel blink som kunne fortelle om om man traff eller ikke. Det endte opp med en løsning de har hatt i salg siden rundt 2011-2012, sier Opsvik.

Denne blinken, som Opsvik har lagd for Larsen Biathlon, har vært på markedet en god stund allerede. Den markerer imidlertid kun om man treffer eller ikke.

Så potensialet

Samtidig kontaktet Larsen Biathlon et firma i Tyskland for å se om man kunne videreutvikle løsningen slik at den også kunne fortelle om treffpunkt. Det prosjektet endte ikke opp med noen løsning, og da så Opsvik muligheten.

– For rundt fem år siden kom det lavenergi bluetooth. Etter å ha satt meg inn i teknologien rundt det fikk jeg muligheten til å inkludere sensorer i blinken for å få en grov indikasjon på treffpunkt. Etter hvert endte jeg opp med denne løsningen som foreligger i dag.

I tillegg har Opsvik skrevet programvare til mobiltelefon som er koblet opp mot blinken og sensorene, noe som gjør det enkelt for brukeren å få lest av resultatet.

– Jeg har også fått på plass en stemme som leser opp hvor man treffer underveis i skyteserien, noe som jo er praktisk for skiskyttere.

Fortsatt litt fram

Dagfinn Opsvik vet imidlertid ikke helt når produktet er klart for salg. Til det er det fortsatte ting som må ordnes.

– Innmat og elektronikken er på plass, så det handler i hovedsak om to ting. Jeg må få på plass en støpeform for plastelementene. Denne er dyr, men til gjengjeld er det ganske billig med selve støpingen. Også må det hele NEMKO-godkjennes, siden det er en sender inkludert i løsningen.

Med dette som bakgrunn ble aksjeselskapet han startet i fjor, SenseLab, med som målbedrift hos Sørlandsporten Næringshage.

– Grunnen til at jeg gikk dit var å få hjelp til å søke om støtte til støpeformen. Egentlig burde jeg nok ha kontaktet en næringshage på et tidligere tidspunkt, i stedet for nå som jeg nesten er i mål, sier Opsvik.

Et lasergevær, en powerbank og en blink som sender resultatet til en mobiltelefon er det som skal til.

Får skryt

I Sørlandsporten Næringshage er de imponerte over det arbeidet Opsvik har lagt ned

– Dagfinn er en stor ressurs i form av sin kompetanse, erfaring og nettverk. Han har en stor profesjonalitet i utførelsen av oppdrag og jobber blant annet med skreddersøm av spennende teknologiske løsninger som kan benyttes i en stor bredde av ulikt næringsliv. Han har også erfaring med internasjonale kunder og markeder som er spennende, forteller Iselinn Kongsten.

Hun mener en bedrift som den til Opsvik er et viktig bidrag til næringslivet i Risør.

– Generelt sett har vi et stort behov for kompetansearbeidsplasser i regionen, og det er flott å se at noen tar steget og satser på egen virksomhet med den bakgrunnen som Dagfinn har. I tillegg er SenseLab også samarbeidsparnter med Soft Work i utviklingen av et produkt. Softwork er en annen av våre målbedrifter, og vi i næringshagen liker å koble sammen målbedriftene når kompetanse og behov sammenfaller.

Les også denne saken vi skrev om Soft Work i fjor:

Skal bedre hverdagen og helsa til håndverkere

Ingen forskjellsbehandling

Det er flere av næringshagens målbedrifter som holder til i lokalene i Prestegata, men Kongsten sier de tilbyr de samme tjenestene uansett om målbedriftene velger å være på huset eller om de er lokalisert utenfor.

– Den største forskjellen er at man går glipp av det daglige arbeidsmiljøet i fellesskap og de uformelle samtalene. Men, tilgjengeligheten og tjenestene fra oss skal være de samme. I Dagfinn sitt tilfelle er det selvvalgt at han ikke har kontor på huset fordi han har alt av utstyr samt verksted hjemme, sier Iselinn Kongsten i Sørlandsporten Næringshage.

Opsvik selv føler også at det er mest praktisk å bruke sin egen kjeller til å utvikle sine produkter.

– Om jeg skulle hatt lokaler et annet sted måtte de vært av en viss størrelse. Når jeg skal testskyte trenger jeg en avstand på rundt ti meter.

Mange idéer

I påvente av at skiskytterblinken skal komme ut på markedet, tar Opsvik på seg konsulentoppdrag for å sikre inntekter. Han mener heller ikke at dette ene produktet alene skal sikre bedriften.

– Jeg har mange idéer både for utvikling av teknologien og anvendelsesområder til dette ene produktet, samtidig som jeg har flere ideer knyttet til nye produkter, avslutter Dagfinn Opsvik i SenseLab.

(Denne artikkelen består av annonsørinnhold med betalt plassering. Det betyr at den er laget på oppdrag av en aktør, men innholdet følger vanlige journalistiske prisnsipper)

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro