En engasjert gjeng i gang med forberedelsene til dagens bøsseaksjon. Fra venstre: Say Kpaw Chai, Camilla Dørsdal Gustavsen, Johanna Berger Lindstøl, Astrid Sigurdsøn, Martine Johnsen og Helene Pedersen.

I ettermiddag og kveld skal et stort antall ungdommer ut for å samle inn penger gjennom Krafttak mot kreft. Målet er å slå lokale rekorder, og de er allerede et stykke på vei.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Astrid Sigurdsøn er aksjonssjef for Krafttak mot Kreft ved Risør videregående skole. Hun synes det er en god tradisjon at russen i Risør tar ansvar ved å arrangere aksjonen.

– Vi som er her er en del av russestyret, og det er en tradisjon at vi arrangører Krafttak mot kreft. I tillegg er er de fleste av bøssebærerne russ, men det er også med noen fra 1.- og 2. klasse. Det er fint at vi gjør noe veldedig ved siden av å feire russetiden, sier Sigurdsøn.

Mål på 100 000

Det er også en tradisjon at aksjonskomiteen setter seg som mål å slå tidligere rekorder. På det meste har det vært samlet inn litt over 95 000 kroner, og da føler aksjonssjefen at målet sier seg selv.

– Vi har satt årets mål til 100 000 kroner. Da skal det tas med at vi allerede har fått inn rundt 30 000 kroner gjennom et lotteri og en kro.

Med rundt 100 bøssebærere i sving i ettermiddag og kveld, betyr det at man trenger et snitt på rundt 700 kroner pr. bøsse for å komme i mål.

– De sier fra kreftforeningens side at det pleier å komme inn 1000 til 1500 kroner pr. bøsse, men dette kan variere mye. Vi skal stå på, og dekker både sentrale deler av Risør, Søndeled og Gjerstad med bøssebærere.

Stort engasjement

Den store utfordringen de siste årene har vært at folk ikke har hatt penger tilgjengelig. Det er ikke lenger noe problem, da man også kan vippse støtten.

– Vi har et eget Vipps-nummer som er 411054. I tillegg har vi også en digital innsamling på Facebook på siden Krafttak mot kreft 2018 – Risør vgs.

Her er en lenke direkte til den innsamlingen

Astrid Sigurdsøn vil også berømme sine medelever for interessen de viser for å bidra som bøssebærere i kveld.

– Folk virker veldig engasjerte, og det samme gjelder lokalsamfunnet. Da vi hadde loddsalg stilte mange butikker opp med gaver. Og det er viktig det vi gjør. Årets innsamling går til det som har med senskader å gjøre, og til forskning rundt senskader etter kreft, avslutter Sigurdsøn.

Les saken vi skrev før fjorårets innsamling:

Kreft bryr seg ikke – det gjør russen i Risør

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny