Allerede i morgen vil Risør kirke være pyntet til påske. «Påskekirken» vil være klar for HEL-gudstjeneste med påskevandring.

Tekst og foto: Arvid Lunden

HEL-gudstjeneste er en tradisjon Risør kirke startet med i 2013 for at folk med nedsatt funksjonshemming skal kunne medvirke i en gudstjeneste på samme vilkår som andre. I morgen vil de ha en egen påskevandring.

– De som er med skal få gå hele vandringen helt fra de 30 sølvmyntene til korsfestelsen også videre til graven og oppstandelsen. Helt på slutten av vandringen vil de få hver sin påskelilje og så går de opp mot alteret hvor de setter dem i vasene. Helt til slutt vil de fra Linken henge opp påskeegg de har malt, sier sier sogneprest Inger Øybekk.

Ikke bare for funksjonshemmede

HEL er ment for funksjonshemmede, men det er ikke dermed sånn at det er bare de som er velkommen. Risør kirke ønsker at det kommer så mange som mulig.

– Vi vil gjerne at mennesker med omsorg for andre, som ikke har det så lett, kommer og deltar sammen med de som er med i HEL, sier sognepresten.

Bare folk fra Risør?

Det er HEL-gudstjenester med jevne mellomrom i Risør menighet, men det er ikke bare risørfolk som pleier å komme.

– Det er veldig mange fra hele distriktet, både fra Gjerstad, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei, såvel som fra Risør, som kommer på HEL-gudstjenestene. Vi ønsker alle velkommen til en vakker påskevandring i morgen kl. 11, avslutter Øybekk.

 

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
spnh-profilann
elektro